Kalendarz roku szkolnego

Lp. Data Wydarzenie / uroczystość szkolna
1. 04.09.2017

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
2. 05.09.2017

 

Test poziomujący z języka angielskiego dla uczniów klas II, III
3. 12.09.2017

 

Zebrania z rodzicami

(przedstawienie Statutu szkoły i wymagań Edukacyjnych przedstawienie informacji na temat udziału w projekcie „Modernizacja Kształcenia zawodowego w Małopolsce” przedstawienie  propozycji planu pracy szkoły i programu wychowawczo – profilaktycznego oraz koncepcji  pracy szkoły).

4. 14.09.2017

 

Test diagnozujący poziom wiedzy i umiejętności z j. polskiego w klasach II i III
5. 15.09.2017

 

Test diagnozujący poziom wiedzy i umiejętności z matematyki w klasach I
6. 21.09.2017 Piknik międzyszkolny „Pożegnanie wakacji”
7. 09.2017 Udział uczniów w akcji „Sprzątanie Świata”
8. 30.09.2017 Udział uczniów w Nocy Naukowców
9. 10.2017 Programowa wycieczka do Oświęcimia uczniów klas III
10. 03.10.2017 Konsultacje dla rodziców
11. 09.10.2017 Dzień Papieski
12. 14.10.2017 Dzień Edukacji Narodowej
13. 01.2018 Etapy rejonowe konkursów przedmiotowych
14. 01.2018 Dyskoteka karnawałowa
15. 31.01.2018 II Próbny egzamin gimnazjalny dla klas III .j.pol / Hist./wos
16. 01.02.2018 II Próbny  egzamin gimnazjalny dla klas III  mat/przedmioty przyrodnicze
17. 02.02.2018 II próbny egzamin gimnazjalny dla klas III j. obcy
18. 12.02.2018 – 25.02.2018 Ferie zimowe

 

19. 06.03.2018 Prezentacje projektów edukacyjnych
20. 19.03.2018

 

III Próbny egzamin gimn. dla klas III .j.pol / Historia/wos

I Próbny wewnętrzny egzamin gimnazjalny dla klas II j.pol/H/wos

 

21. 20.03.2018

 

III Próbny egzamin gimn. dla klas III  mat/przedmioty przyrodnicze

I Próbny wewnętrzny egzamin gimnazjalny dla klas II mat/przedmioty przyrodnicze

 

22. 20.03.2018 Konsultacje dla rodziców/ zebrania kl.III
23. 23.03.2018 Powitanie wiosny –„Wiosenne impresje”
24. 29.03-03.04.2018 Wiosenna przerwa świąteczna

 

25. 18.04.2018 Egzamin gimnazjalny j. polski + historia/wos

 

26. 19.04.2018 Egzamin gimnazjalny cz. matematyka + przedmioty przyrodnicze

 

27. 20.04.2018 Egzamin gimnazjalny język obcy nowożytny
28. 28.04.2018 Akademia  z okazji Święta Konstytucji 3 maja

 

29. 17.05.2018  –

23.05.2018

 

Wycieczka ogólnoszkolna

 

30. 29.05.2018 Zebranie z rodzicami
31. 30.05.2018 Dzień Sportu /Dzień Patrona
32. 19.06.2018 Rajd szkolny
33. 23.06.2018 Zakończenie roku szkolnego 2016/2017