Plan zajęć

2A

poniedziałek
godzina lekcja
8:00-8:45 WF ch
8:55-9:40 WF ch
9:50-10:35 religia
10:45-11:30 historia
11:40-12:25 matematyka
12:45-13:30 lek. wychowawcza
13:45-14:25 j. angielski A/B
14:30-15:15 WF dz
15:20-16:05 WF dz
wtorek
godzina lekcja
8:00-8:45 INF ECDL
8:55-9:40 matematyka
9:50-10:35 j. polski
10:45-11:30 fizyka
11:40-12:25 j. angielski A/B
12:45-13:30 geografia
13:45-14:25 zaj. artystyczne
14:30-15:15 chemia
15:20-16:05 WDŻ
środa
godzina lekcja
8:00-8:45 j. angielski A/B
8:55-9:40 historia
9:50-10:35 matematyka
10:45-11:30 j. polski
11:40-12:25 biologia
12:45-13:30 j. niemiecki/j. włoski
13:45-14:25 chemia
14:30-15:15 WF ch
15:20-16:05 WF ch
czwartek
godzina lekcja
8:00-8:45
8:55-9:40
9:50-10:35 SPINKA
10:45-11:30 j. angielski A/B
11:40-12:25 WOS
12:45-13:30 j. polski
13:45-14:25 j. polski
14:30-15:15 matematyka
15:20-16:05 religia
piątek
godzina lekcja
8:00-8:45 WF dz
8:55-9:40 WF dz
9:50-10:35 j. polski
10:45-11:30 j. niemiecki/j. włoski
11:40-12:25 j. angielski A/B
12:45-13:30 fizyka
13:45-14:25 zaj. techniczne
14:30-15:15 muzyka
15:20-16:05

2B

poniedziałek
godzina lekcja
8:00-8:45 religia
8:55-9:40 historia
9:50-10:35 j. polski
10:45-11:30 matematyka
11:40-12:25 biologia
12:45-13:30 j. angielski A/B
13:45-14:25 WF dz
14:30-15:15
15:20-16:05
wtorek
godzina lekcja
8:00-8:45 matematyka
8:55-9:40 fizyka
9:50-10:35 zaj. techniczne
10:45-11:30 j. angielski A/B
11:40-12:25 geografia
12:45-13:30 zaj. artystyczne
13:45-14:25 WF ch
14:30-15:15 WF ch
15:20-16:05
środa
godzina lekcja
8:00-8:45 j. polski
8:55-9:40 j. polski
9:50-10:35 j. angielski A/B
10:45-11:30 historia
11:40-12:25 matematyka
12:45-13:30 chemia
13:45-14:25 religia
14:30-15:15 WDŻ
15:20-16:05
czwartek
godzina lekcja
8:00-8:45 fizyka
8:55-9:40 j. angielski A/B
9:50-10:35 WOS
10:45-11:30 matematyka
11:40-12:25 j. polski
12:45-13:30 WF ch/j. niemiecki dz
13:45-14:25 WF dz/j. niemiecki ch
14:30-15:15 WF dz
15:20-16:05
piątek
godzina lekcja
8:00-8:45 j. polski
8:55-9:40 chemia
9:50-10:35 WF dz/j. niemiecki ch
10:45-11:30 j. angielski A/B
11:40-12:25 lek. wychowawcza
12:45-13:30 WF ch/j. niemiecki dz
13:45-14:25 muzyka
14:30-15:15 SPINKA
15:20-16:05

3A

poniedziałek
godzina lekcja
8:00-8:45 historia
8:55-9:40 matematyka
9:50-10:35 lek. wychowawcza
10:45-11:30 biologia
11:40-12:25 j. angielski A/B
12:45-13:30 j. polski
13:45-14:25 j. polski
14:30-15:15 SPINKA
15:20-16:05
wtorek
godzina lekcja
8:00-8:45 WF dz
8:55-9:40 WF dz/informatyka ch
9:50-10:35 geografia
10:45-11:30 j. polski
11:40-12:25 WF ch/informatyka dz
12:45-13:30 biologia
13:45-14:25 j. angielski A/B
14:30-15:15
15:20-16:05
środa
godzina lekcja
8:00-8:45 WF dz
8:55-9:40 j. angielski A/B
9:50-10:35 historia
10:45-11:30 matematyka
11:40-12:25 j. niemiecki/j. włoski
12:45-13:30 religia
13:45-14:25 edukacja dla bezpieczeństwa
14:30-15:15
15:20-16:05
czwartek
godzina lekcja
8:00-8:45
8:55-9:40 Informatyka ECDL
9:50-10:35 j. angielski A/B
10:45-11:30 fizyka
11:40-12:25 matematyka
12:45-13:30 WOS
13:45-14:25 religia
14:30-15:15 j. polski
15:20-16:05 WF ch
piątek
godzina lekcja
8:00-8:45 WF dz
8:55-9:40 j. polski
9:50-10:35 matematyka
10:45-11:30 chemia
11:40-12:25 j. niemiecki/j. włoski
12:45-13:30 j. angielski A/B
13:45-14:25 WF ch
14:30-15:15 WF ch
15:20-16:05

3B

poniedziałek
godzina lekcja
8:00-8:45 WF ch
8:55-9:40 religia
9:50-10:35 historia
10:45-11:30 edukacja dla bezpieczeństwa
11:40-12:25 j. polski
12:45-13:30 biologia
13:45-14:25 matematyka
14:30-15:15 j. angielski
15:20-16:05
wtorek
godzina lekcja
8:00-8:45 WF dz
8:55-9:40 WF dz
9:50-10:35 WF ch/informatyka dz
10:45-11:30 biologia
11:40-12:25 fizyka
12:45-13:30 j. polski
13:45-14:25 j. polski
14:30-15:15 j. angielski
15:20-16:05
środa
godzina lekcja
8:00-8:45 WF dz
8:55-9:40 matematyka
9:50-10:35 j. polski
10:45-11:30 j. angielski
11:40-12:25 j. niemiecki/j. włoski
12:45-13:30 historia
13:45-14:25 SPINKA
14:30-15:15
15:20-16:05
czwartek
godzina lekcja
8:00-8:45 WF ch
8:55-9:40 WF ch
9:50-10:35 informatyka ch
10:45-11:30 j. angielski
11:40-12:25 matematyka
12:45-13:30 WOS
13:45-14:25 religia
14:30-15:15
15:20-16:05
piątek
godzina lekcja
8:00-8:45 WF dz
8:55-9:40 matematyka
9:50-10:35 chemia
10:45-11:30 j. polski
11:40-12:25 j. niemiecki/j. włoski
12:45-13:30 geografia
13:45-14:25 j. angielski
14:30-15:15
15:20-16:05