Zajęcia pozalekcyjne

Informator o zajęciach pozalekcyjnych

Koła zainteresowań


Koło fizyczne

Termin zajęć:
Czwartek 9:50

Prowadzący:
mgr Joanna Bukiej

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Termin zajęć:
Piątek 14.30

mgr Andrzej Kajtoch

Koło biologiczne

Termin zajęć:
Poniedziałek 8.45

Prowadzący:
mgr Barbara Madeja

Koło chemiczne

Termin zajęć:
Piątek 8:00

Prowadzący:
mgr Barbara Madeja

Zajęcia dla kl. III

Termin zajęć:
Piątek 13.45

Prowadzący:
mgr Anna Omar

Koło informatyczne

Termin zajęć:
Poniedziałek 8.00

Prowadzący:
Ewa Woźniak


Zajęcia dodatkowe


Zajęcia sportowe rekreacyjne (łyżwy, rolki, tenis stołowy)

Termin zajęć:
Blokowo

Prowadzący
mgr Sylwia Kołdan-Bodzek

SKS - siatkówka

Termin zajęć:
Piątek 15.15

Prowadzący:
mgr Aleksander Muzyk

Koło umuzykalniające

Termin zajęć:
Czwartek 9.30

Prowadzący
mgr Mirosława Szutowska

Koło Teatralne

Termin zajęć:
Wtorek 14.30

Prowadzący
mgr Mirosława Szutowska

SKS - koszykówka

Termin zajęć:
Wtorek 15.15

Prowadzący:
Zofia Wilczyńska