Nauczyciele

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 110 w Krakowie

Andrzej Kajtoch

Andrzej Kajtoch

Język angielski

mgr Joanna Guzik

mgr Joanna Guzik

Język polski

mgr Renata Jędrzejczyk

mgr Renata Jędrzejczyk

Historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Agnieszka Lang

mgr Agnieszka Lang

Język angielski

mgr Barbara Mazur

mgr Barbara Mazur

Język niemiecki

mgr Joanna Sawulska

mgr Joanna Sawulska

Język włoski

mgr Paulina Zaczek

mgr Paulina Zaczek

Matematyka

mgr Joanna Bukiej

mgr Joanna Bukiej

Fizyka

mgr Ewa Woźniak

mgr Ewa Woźniak

Informatyka

mgr Barbara Madeja

mgr Barbara Madeja

Biologia, chemia

mgr Anna Omar

mgr Anna Omar

Geografia

mgr Mirosława Szutowska

mgr Mirosława Szutowska

Muzyka, plastyka

mgr Sylwia Kołdan – Bodzek

mgr Sylwia Kołdan – Bodzek

Wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Aleksander Muzyk

mgr Aleksander Muzyk

Wychowanie fizyczne