Rekrutacja do klas pierwszych, czwartych i siódmych

rok szkolny 2018/2019

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

Zapisy do samorządowych szkół prowadzone są w dniach 1 marca – 28 marca 2018 r. Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się w załączniku do Uchwały.

  1. Serwis rekrutacyjny jest dostępny dla rodziców pod adresem https://krakow.elemento.pl) funkcjonuje od godz. 9.00 – 1 marca 2018 r., Wypełnione Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru, w godzinach pracy sekretariatu
  2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu ale nie są zwolnione z rekrutacji – wypełnione i podpisane zgłoszenie należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.
  3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły rekrutowane są na podstawie kryteriów określonych w UCHWALE NR LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r.

Można także odręcznie wypełnić Zgłoszenia/Wniosku o przyjęcie i dostarczyć do sekretariatu szkoły podstawowej pierwszego wyboru. Druk w formie papierowej jest dostępny w sekretariacie szkoły lub na stronie serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl).

Lista dzieci przyjętych do szkoły zostanie ogłoszona 26 kwietnia 2018 r.

REKRUTACJA DO KLAS CZWARTYCH I SIÓDMYCH

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.01.2018 r. Rodzice mogą zgłaszać dzieci do klas czwartych i siódmych. Osoby zainteresowane zapisem proszone są o kontakt z sekretariatem szkoły. Szczegółowe informacje o sposobie rekrutacji zostaną podane w terminie późniejszym.

 

Nowe klasy


Klasy I ogólnodostępne

Klasa IV ogólnodostępna

Klasa z naciskiem na język angielskiego i informatykę.

Klasa VII ogólnodostępna

Dwa języki obce (język angielski i język niemiecki).

Duży wybór zajęć dodatkowych


Zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje – kola przedmiotowe

Zajęcia artystyczno-plastyczne

Zajęcia informatyczne - programowanie

Zajęcia specjalistyczne i opiekuńczo - wychowawcze

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i specjalistyczne

Zajęcia sportowe, w tym narciarstwo – szkółka narciarska


ORAZ WIELE INNYCH

Możliwość zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL


W naszej szkole funkcjonuje Laboratorium Edukacyjne ECDL . Uczniowie mogą zdobyć Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Potwierdza on umiejętności posługiwania się komputerem w różnym zakresie. Jest honorowany w 146 krajach, w Polsce studenci/uczniowie posiadający Certyfikat mogą być zwolnieni z obowiązku udziału w zajęciach Technologii Informacyjnej.

Szkolny Punkt Informacji i Kariery – SPInKa


W szkole odbywają się zajęcia z doradztwa zawodowego – projekt ,,SPINKA”. Realizujemy projekt ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” dofinansowany z Funduszy Europejskich. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez podniesienie u uczniów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Zobacz więcej informacji o szkole


Informacje o rekrutacji

Ważne informacje

Zmiany w związku z reformą edukacji


Od 1 września 2017 roku Gimnazjum nr 22 im. ks. Jana Twardowskiego zostanie przekształcone w publiczną Szkołę Podstawową nr 110 im. ks. Jana Twardowskiego.

Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 110 w Krakowie


Ul. Czarodziejska, al. Elvisa Presleya, ul. Heleny i Leona Patynów, ul. Jana Pietrusińskiego, ul. Łosiówka, ul. Bałuckiego (numery nieparzyste od 1 – 9a), ul. Praska, Rynek Dębnicki, ul. Skwerowa, ul. Szwedzka (numery nieparzyste od 1 do 9), ul. Szwedzka (numery parzyste od 2 do 12), ul. Tyniecka (numery od 1- 43), ul. Zagrody, ul. Zielna


(Uchwała Nr LXVIII/1677 z dnia 29 marca 2017 r.)

Rekrutacja do klas IV i VII


Informacje o zapisach do klasy IV i VII można uzyskać w sekretariacie szkoły.

Proces rekrutacji

Zbliża się termin rozpoczęcia rekrutacji do klas I


Składanie podań odbywa się drogą elektroniczną w terminie od 18 kwietnia 2017 r. do 8 maja 2017 r.

Uzupełnianie formularza


Rodzic/opiekun prawny może samodzielnie wprowadzić dane do systemu rekrutacyjnego, a następnie wydrukować gotowy formularz i podpisać.

Rodzic/opiekun formularz może również otrzymać w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru lub pobrać ze strony Szkoły Podstawowej nr 110 w Krakowie i wydrukować. Formularz należy ręcznie wypełnić i podpisać.

Sprawdzanie poprawności danych przez pracownika szkoły


Rodzic/opiekun z uzupełnionym formularzem zgłasza się do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru. Pracownik sekretariatu szkoły sprawdza poprawność danych.

Zatwierdzanie formularza w systemie rekrutacyjnym


Po sprawdzeniu poprawności wprowadzonych danych pracownik sekretariatu zatwierdza formularz rekrutacyjny w systemie.

Jeżeli rodzic/opiekun nie wprowadził wcześniej danych do systemu rekrutacyjnego zrobi to pracownik szkoły.

Wystąpił problem z procesem rekrutacji?


W razie jakichkolwiek pytań czy problemów z elektroniczną rekrutacją prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Aby skontaktować się ze szkoły prosimy nacisnąć przycisk poniżej.