16. listopada uczniowie klas trzecich gimnazjum wybrali się do Teatru Współczesnego na sztukę pt.: „Dziady”. W Przedmowie do dramatu sam wieszcz wyjaśnia znaczenie tytułu pisząc, że: to nazwisko uroczystości obchodzonej dotąd między pospólstwem w wielu powiatach Litwy, Prus (…), na pamiątkę dziadów, czyli ogólności zmarłych przodków. Uroczystość ta początkiem swoim sięga czasów pogańskich… . „Dziady” to klasyczne dzieło napisane przez Adama Mickiewicza. Z ciekawością[…]

Czytaj dalej