Świetlica szkolna zaprasza

od godziny 6.30 do 17.00

 

Czas spędzony w świetlicy łączy przyjemne z pożytecznym.
Wiemy, że młody człowiek to wymagający odbiorca, który ma potrzeby rozwoju. My chcemy wyjść im naprzeciw. Dlatego w naszej świetlicy dzieci uczą się twórczego działania i kreatywnego myślenia poprzez różnego rodzaju zabawy i zajęcia.

 

Opiekę nad dziećmi sprawują:

 

Pani Agnieszka Szefer –  Walas

Pani Sylwia Kołdan – Bodzek

Pani Barbara Mazur

Pani Monika Feret

W ramach pracy świetlicy oferujemy:

 

  • zajęcia matematyczno – przyrodnicze, które poszerzają naszą wiedzę i zaspokajają dziecięcą ciekawość,
  • zajęcia sportowe, w ramach których poznajemy ciekawe gry i zabawy zespołowe, rozwijamy swoje umiejętności ruchowe, uczymy się zasad fair play,
  • zajęcia kreatywne – uczą nas spontanicznej zabawy, twórczego i kreatywnego myślenia, ćwiczenia swojej wyobraźni oraz doskonalenia umiejętności współpracy w grupie,
  • zajęcia artystyczne, dzięki którym możemy rozwijać swoje uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne,
  • zajęcia muzyczno – ruchowe, które rozwijają nasze zdolności i umiejętności muzyczne oraz poczucie rytmu,
  • zajęcia Ortograffiti, podczas których będziemy usprawniać swoje funkcje percepcyjno- motoryczne, doskonalić umiejętności czytania i poprawnego pisania,
  • Czytanie na dywanie – zajęcia, podczas których dzieci mają czytane teksty w języku angielskim. Jest to projekt oparty na materiałach wydawnictwa Usborne z tekstami dostosowanymi do wieku naszych najmłodszych uczniów. Prowadzą je lektorzy szkoły językowej,
  • zajęcia czytelnicze prowadzone w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom. Czytające szkoły”. Czyta Pani – czytasz Ty – czytam ja!
  • Zajęcia w Klubie Gier Planszowych,
  • pomoc przy odrabianiu prac domowych.

 

Świetlica szkolna to miejsce, w którym dziecko ma czuć się dobrze i bezpiecznie.
Ma mieć możliwość rozwoju własnych zainteresowań.
W końcu to miejsce, do którego chętnie wraca, bo wie, że może tam bawić się i uczyć jednocześnie.

 

Zapraszamy!

 

Font Resize