Konkurs fotograficzny

             

Konkurs fotograficzny dla gimnazjalistów Szkoły Podstawowej nr 110 im.ks. Jana Twardowskiego pt. Dla Niepodległej Polski

Regulamin Konkursu:

Założenia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 110 im. ks. Jana Twardowskiego w Krakowie.
 2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie gimnazjum Szkoły Podstawowej nr 110.
 3. Komisję, która będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu, powołuje Dyrekcja szkoły.
 4. Organizatorzy konkursu przewidują nagrody dla zwycięzców i drobne upominki dla finalistów. Nagrody i upominki zostaną wręczone po zakończeniu konkursu.

 

 1. Cele konkursu:
 • Zachęcanie młodzieży do uczczenia 100-lecia niepodległości Polski.
 • Rozwijanie swoich umiejętności fotograficznych.
 • Pogłębianie i rozwijanie twórczej realizacji, zainteresowań i umiejętności.

 

 1. Zasady uczestnictwa w konkursie: :
 • Praca powinna być przygotowana przez uczniów samodzielnie z zachowaniem praw autorskich,
 • Tematem zdjęcia powinno być to, co autorowi kojarzy się z naszą Ojczyzną,
 • Uczestnik konkursu może zaprezentować tylko jedną fotografię.
 1. Formy pracy:
 • Osobiście wykonane zdjęcie (lub seria 3 zdjęć) w formacie 13×18 przyklejone do kartki formatu A4 z twardego papieru typu brystol w kolorach: białym lub szarym z odpowiednio dobranym podpisem zdjęcia.
 • Podpisem może być samodzielnie stworzony tytuł lub fragment poezji.
 • Praca powinna zawiera metryczkę wg wzoru:

imię, nazwisko: ………………………………………

klasa: …………………….

 1. Ważne informacje:
 • Prace konkursowe należy przekazywać osobiście do biblioteki szkolnej do dnia: 06.11.2018 r.
 • Dostarczone prace nie będą zwracane autorom.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do ich wykorzystania w celu publikacji na wystawie, stronie internetowej szkoły oraz Facebooku.

opracowała: Anna Młynarczyk

Share this article
Font Resize