Konkurs fotograficzny

             

Konkurs fotograficzny dla gimnazjalistów Szkoły Podstawowej nr 110 im.ks. Jana Twardowskiego pt. Dla Niepodległej Polski

Regulamin Konkursu:

Założenia ogólne:

  1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 110 im. ks. Jana Twardowskiego w Krakowie.
  2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie gimnazjum Szkoły Podstawowej nr 110.
  3. Komisję, która będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu, powołuje Dyrekcja szkoły.
  4. Organizatorzy konkursu przewidują nagrody dla zwycięzców i drobne upominki dla finalistów. Nagrody i upominki zostaną wręczone po zakończeniu konkursu.

 

  1. Cele konkursu:
  • Zachęcanie młodzieży do uczczenia 100-lecia niepodległości Polski.
  • Rozwijanie swoich umiejętności fotograficznych.
  • Pogłębianie i rozwijanie twórczej realizacji, zainteresowań i umiejętności.

 

  1. Zasady uczestnictwa w konkursie: :
  • Praca powinna być przygotowana przez uczniów samodzielnie z zachowaniem praw autorskich,
  • Tematem zdjęcia powinno być to, co autorowi kojarzy się z naszą Ojczyzną,
  • Uczestnik konkursu może zaprezentować tylko jedną fotografię.
  1. Formy pracy:
  • Osobiście wykonane zdjęcie (lub seria 3 zdjęć) w formacie 13×18 przyklejone do kartki formatu A4 z twardego papieru typu brystol w kolorach: białym lub szarym z odpowiednio dobranym podpisem zdjęcia.
  • Podpisem może być samodzielnie stworzony tytuł lub fragment poezji.
  • Praca powinna zawiera metryczkę wg wzoru:

imię, nazwisko: ………………………………………

klasa: …………………….

  1. Ważne informacje:
  • Prace konkursowe należy przekazywać osobiście do biblioteki szkolnej do dnia: 06.11.2018 r.
  • Dostarczone prace nie będą zwracane autorom.
  • Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do ich wykorzystania w celu publikacji na wystawie, stronie internetowej szkoły oraz Facebooku.

opracowała: Anna Młynarczyk

Share this article