Nauczyciele

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 110 w Krakowie

mgr Agnieszka Szefer-Walas

mgr Agnieszka Szefer-Walas

Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Marzena Zgorzelska

mgr Marzena Zgorzelska

Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Zofia Wilczyńska

mgr Zofia Wilczyńska

Wychowanie fizyczne

mgr Małgorzata Kos

mgr Małgorzata Kos

Język angielski

mgr Monika Rochowiak

mgr Monika Rochowiak

Religia

mgr Anna Młynarczyk

mgr Anna Młynarczyk

Bibliotekarz

mgr Sylwia Kołdan – Bodzek

mgr Sylwia Kołdan – Bodzek

Kierownik świetlicy

mgr Elżbieta Brzezicka

mgr Elżbieta Brzezicka

wychowawca w świetlicy

mgr Karolina Ulman

mgr Karolina Ulman

wychowawca w świetlicy

mgr Danuta Romanowska

mgr Danuta Romanowska

pedagog

mgr Małgorzata Baster - Budziaszek

mgr Małgorzata Baster - Budziaszek

nauczyciel wspomagający

mgr Elżbieta Cholewiak

mgr Elżbieta Cholewiak

logopeda