Nauczyciele

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 110 w Krakowie

mgr Elżbieta Brzezicka

mgr Elżbieta Brzezicka

Nauczanie wczesnoszkolne klasa 1a

mgr Anna Pyrć

mgr Anna Pyrć

Nauczanie wczesnoszkolne klasa 1b

mgr Agnieszka Szefer-Walas

mgr Agnieszka Szefer-Walas

Nauczanie wczesnoszkolne klasa 2a

mgr Marzena Zgorzelska

mgr Marzena Zgorzelska

Nauczanie wczesnoszkolne klasa 3a

mgr Katarzyna Walczak

mgr Katarzyna Walczak

Język angielski

mgr Zofia Wilczyńska

mgr Zofia Wilczyńska

Wychowanie fizyczne

mgr Monika Rochowiak

mgr Monika Rochowiak

Religia

mgr Justyna Dzierżek

mgr Justyna Dzierżek

nauczyciel wspomagający

mgr Monika Murzyn

mgr Monika Murzyn

nauczyciel - zindywidualizowania ścieżka kształcenia

mgr Sylwia Kołdan – Bodzek

mgr Sylwia Kołdan – Bodzek

Kierownik świetlicy

mgr Karolina Butanowicz

mgr Karolina Butanowicz

wychowawca w świetlicy

mgr Marta Stopyra

mgr Marta Stopyra

wychowawca w świetlicy

mgr Małgorzata Baster - Budziaszek

mgr Małgorzata Baster - Budziaszek

wychowawca w świetlicy

mgr Anna Młynarczyk

mgr Anna Młynarczyk

Bibliotekarz

mgr Danuta Romanowska

mgr Danuta Romanowska

pedagog

mgr Elżbieta Cholewiak

mgr Elżbieta Cholewiak

logopeda

Font Resize