Nauczyciele

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 110 w Krakowie

mgr Iwona Adler

mgr Iwona Adler

edukacja wczesnoszkolna klasa 1a

mgr Marzena Zgorzelska

mgr Marzena Zgorzelska

edukacja wczesnoszkolna klasa 2a

mgr Anna Pyrć

mgr Anna Pyrć

edukacja wczesnoszkolna klasa 3b

mgr Anna Białek

mgr Anna Białek

Język angielski

mgr Katarzyna Krajewska

mgr Katarzyna Krajewska

przyroda/geografia

mgr Blanka Antoniewicz-Goraj

mgr Blanka Antoniewicz-Goraj

plastyka/muzyka

mgr Anna Smoter

mgr Anna Smoter

biologia

mgr Sylwia Kołdan – Bodzek

mgr Sylwia Kołdan – Bodzek

Kierownik świetlicy

mgr Anna Satora

mgr Anna Satora

wychowawca świetlicy

mgr Karolina Butanowicz

mgr Karolina Butanowicz

wychowawca w świetlicy

mgr Anna Ginter

mgr Anna Ginter

bibliotekarz

mgr Agnieszka Dulian

mgr Agnieszka Dulian

pomoc psychologiczno-pedagogiczna

mgr Joanna Fijałkowska

mgr Joanna Fijałkowska

edukacja wczesnoszkolna klasa 1b

mgr Katarzyna Kozak

mgr Katarzyna Kozak

edukacja wczesnoszkolna klasa 2b

mgr Justyna Iwanek

mgr Justyna Iwanek

język angielski

mgr Elżbieta Brzezicka

mgr Elżbieta Brzezicka

historia

mgr Sylwia Kołdan-Bodzek

mgr Sylwia Kołdan-Bodzek

Wychowanie fizyczne

mgr Monika Rochowiak

mgr Monika Rochowiak

Religia

mgr Monika Nowicka

mgr Monika Nowicka

technika

mgr Małgorzata Baster - Budziaszek

mgr Małgorzata Baster - Budziaszek

wychowawca w świetlicy

mgr Aleksandra Baster

mgr Aleksandra Baster

wychowawca w świetlicy

mgr Urszula Lauda

mgr Urszula Lauda

wychowawca w świetlicy

mgr Danuta Romanowska

mgr Danuta Romanowska

pedagog

mgr Gabriela Klimek

mgr Gabriela Klimek

logopeda

mgr Anna Poręba-Oramus

mgr Anna Poręba-Oramus

edukacja wczesnoszkolna klasa 1c

mgr Elżbieta Brzezicka

mgr Elżbieta Brzezicka

edukacja wczesnoszkolna klasa 3a

mgr Katarzyna Walczak

mgr Katarzyna Walczak

Język angielski

mgr Mirosława Iwaszko-Jamróz

mgr Mirosława Iwaszko-Jamróz

matematyka

mgr Zofia Wilczyńska

mgr Zofia Wilczyńska

Wychowanie fizyczne

mgr Joanna Guzik

mgr Joanna Guzik

język polski

mgr Danuta Dobosz

mgr Danuta Dobosz

informatyka

mgr Aleksandra Chudzik

mgr Aleksandra Chudzik

wychowawca w świetlicy

mgr Anna Białek

mgr Anna Białek

wychowawca w świetlicy

mgr Justyna Dzierżek

mgr Justyna Dzierżek

nauczyciel wspomagający

Font Resize