Nauczyciele

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 110 w Krakowie

mgr Zofia Wilczyńska

mgr Zofia Wilczyńska

Dyrektor Szkoły

mgr Marzena Zgorzelska

mgr Marzena Zgorzelska

Zastępca Dyrektor Szkoły

mgr Elżbieta Rzepecka

mgr Elżbieta Rzepecka

edukacja wczesnoszkolna klasa 1a

mgr Joanna Fijałkowska

mgr Joanna Fijałkowska

edukacja wczesnoszkolna klasa 2b

mgr Katarzyna Kozak

mgr Katarzyna Kozak

edukacja wczesnoszkolna klasa 3b

mgr Joanna Guzik

mgr Joanna Guzik

wychowawca klasy 5a/język polski

mgr Agnieszka Cyganik

mgr Agnieszka Cyganik

język angielski

mgr Blanka Antoniewicz-Goraj

mgr Blanka Antoniewicz-Goraj

plastyka

mgr Elżbieta Rzepecka

mgr Elżbieta Rzepecka

historia

mgr Monika Rochowiak

mgr Monika Rochowiak

religia

mgr Renata Prus

mgr Renata Prus

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Karolina Butanowicz

mgr Karolina Butanowicz

wychowawca w świetlicy

mgr Ewa Mirek

mgr Ewa Mirek

wychowawca w świetlicy

mgr Joanna Repetowska

mgr Joanna Repetowska

logopeda

mgr Agnieszka Dulian

mgr Agnieszka Dulian

psycholog

mgr Anna Pyrć

mgr Anna Pyrć

edukacja wczesnoszkolna klasa 1b

mgr Anna Poręba-Oramus

mgr Anna Poręba-Oramus

edukacja wczesnoszkolna klasa 2c

mgr Ewa Meszka

mgr Ewa Meszka

wychowawca klasy 4a/język polski

mgr Justyna Iwanek

mgr Justyna Iwanek

wychowawca klasy 6b/język angielski

mgr Katarzyna Walczak

mgr Katarzyna Walczak

język angielski

mgr Marta Włodarczyk

mgr Marta Włodarczyk

muzyka

mgr Sylwia Kołdan-Bodzek

mgr Sylwia Kołdan-Bodzek

wychowanie fizyczne

mgr Monika Nowicka

mgr Monika Nowicka

technika

mgr Sylwia Kołdan – Bodzek

mgr Sylwia Kołdan – Bodzek

kierownik świetlicy

mgr Urszula Lauda

mgr Urszula Lauda

wychowawca w świetlicy

mgr Danuta Romanowska

mgr Danuta Romanowska

pedagog

mgr Małgorzata Baster-Budziaszek

mgr Małgorzata Baster-Budziaszek

bibliotekarz

mgr Anna Rajczyk

mgr Anna Rajczyk

edukacja wczesnoszkolna klasa 2a

mgr Marzena Zgorzelska

mgr Marzena Zgorzelska

edukacja wczesnoszkolna klasa 3a

mgr Anna Satora

mgr Anna Satora

wychowawca klasy 4b/wychowanie fizyczne

mgr Robert Nogaj

mgr Robert Nogaj

język angielski

mgr Władysław Szydło

mgr Władysław Szydło

matematyka

mgr Dominika Michniak

mgr Dominika Michniak

przyroda/geografia/biologia

mgr Zofia Wilczyńska

mgr Zofia Wilczyńska

wychowanie fizyczne

mgr Danuta Dobosz

mgr Danuta Dobosz

informatyka

dr Joanna Pierzga

dr Joanna Pierzga

etyka/wychowawca świetlicy

mgr Aleksandra Chudzik

mgr Aleksandra Chudzik

wychowawca w świetlicy

mgr Sylwia Rachel

mgr Sylwia Rachel

wychowawca w świetlicy

mgr Justyna Dzierżek

mgr Justyna Dzierżek

pedagog specjalny/nauczyciel wspomagający

Font Resize