Akcja 'Tramwaj Patriotyczny'


Staramy się kształtować postawy patriotyczne włączając młodzież w akcje upamiętniające święta narodowe. W bieżącym roku szkolnym 03.05.2017 r. z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja uczniowie uczestniczyli w „Tramwaju Patriotycznym”. W ramach tej akcji rozdawali chorągiewki w barwach narodowych, śpiewniki, ulotki mieszkańcom naszego miasta.