Archi-Przygody

Projekt architektoniczny

Archi-Przygody, to projekt edukacji architektonicznej, w którym bierze udział klasa pierwsza. Jest on przygotowany przez Narodowe  Centrum Kultury. Jego cel to „rozbudzenie wrażliwości i kreatywności, poznanie przez dzieci przestrzeni, w której przebywają, docenienie tradycji architektonicznych i rozumienie w jaki sposób można tworzyć krajobraz kulturowy.”

Font Resize