Nasi uczniowie wolontariuszami przy 17 PZU MARATONIE CRACOVIA