Harmonogram składania dokumentów

Załącznik do zarządzenia Nr 903/2017

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.04.2017


Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

Rodzaj czynności Rekrutacja podstawowa Rekrutacja uzupełniająca
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 18 kwietnia – 8 maja 2017 r. 20 – 23 czerwca 2017 r.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 18 kwietnia – 4 maja 2017 r. 20 – 26 czerwca 2017 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 4 maja 2017 r. 26 czerwca 2017 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe do 12 maja 2017 r. do 26 czerwca 2017 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 7 czerwca 2017 r. 11 lipca 2017 r.
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 8 – 16 czerwca 2017 r. 12 – 17 lipca 2017 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 czerwca 2017 r. 19 lipca 2017 r.


Rekrutacja do klas IV i VII


Informacje o zapisach do klasy IV i VII można uzyskać w sekretariacie szkoły

Font Resize