Szczegółowe zasady rekrutacji

Informacje dla kandydatów spoza rejonu: wg przepisów


 1. Dla uczniów spoza rejonu określono kryteria rekrutacyjne i punktacje.
  1. Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły , której uczniem jest w bieżącym roku szkolnym jego rodzeństwo – 6pkt
  2. Szkoła na liście preferencji na wniosku rekrutacyjnym została wybrana na pierwszym miejscu – 5 pkt
  3. Droga rodzica z miejsca pracy lub z miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 4pkt
  4. Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której obecnie realizuje roczne przygotowanie przedszkolne – 3 pkt
  5. Szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa, w której mieszka kandydat – 2 pkt
  6. Droga rodzica do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 1pkt
 2. Kryterium o którym mowa w ust. 1 pkt 3 mogą spełniać maksymalnie dwie szkoły: najbliższa miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym ( stacjonarnym ) rodziców.
 3. Kryteria o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4 dotyczą również innej szkoły w tym samym zespole co szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym.


Ważne!


 • Kandydat do szkoły podstawowej objętej systemem rekrutacji elektronicznej ma możliwość dokonania wyboru dowolnej ilości szkół, w tym jednej obwodowej.
 • Postępowanie rekrutacyjne do szkoły podstawowej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Podstawa prawna: art.20zb ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty – Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami.


Font Resize