Archi-Przygody, to projekt edukacji architektonicznej, w którym bierze udział klasa pierwsza wraz z wychowawcą, p. Agnieszką Szefer-Walas. Jest on przygotowany przez Narodowe  Centrum Kultury. Jego cel to „rozbudzenie wrażliwości i kreatywności, poznanie przez dzieci przestrzeni, w której przebywają, docenienie tradycji architektonicznych i rozumienie w jaki sposób można tworzyć krajobraz kulturowy.”

 

Share this article
Font Resize