Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

Dodatkowe dni wolne:

  • 10 kwietnia 2019 r. egzamin gimnazjalny z części humanistycznej
  • 11 kwietnia 2019 r. egzamin gimnazjalny z części matematycznej i przyrodniczej
  • 12 kwietnia 2019 r. egzamin gimnazjalny z części język obcy nowożytny

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 2.11.2018 r. – piątek
  • 2 maja.2019 r. – środa
  • 4 maja 2019 r.- piątek

 

 

 

Lp. Data Wydarzenie / uroczystość szkolna
1. 03.09.2018 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
2. 11.09.2018 r.

Zebrania z rodzicami ( przedstawienie najważniejszych informacji na temat pomocy psych- ped. Wymagań eduk, egzaminów próbnych, udziału w projekcie Modernizacja Kształcenia zawodowego w Małopolsce” przedstawienie propozycji planu pracy szkoły i programu wychowawczo – profilaktycznego i wymagań edukacyjnych oraz koncepcji pracy szkoły – przedstawienie zasad użyczenia pomieszczeń SP 30 ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa uczniów.

3. IX – XII 2018 r. Udział uczniów w przedsięwzięciach związanych z 100 rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę
4. 5.09. 2018 r. Test diagnozująco – poziomujący z języka angielskiego dla uczniów klas III
5.  10.09. 2018 r Testy diagnozujący poziom wiedzy i umiejętności z j. polskiego w klasach III
6. 11.09. 2018 r Test diagnozujący poziom wiedzy i umiejętności z matematyki w klasach III
7. 09. 2018r Udział w akcji „ Sprzątanie świata”
8. 29.09. 2018 r. Bieg Unii Europejskiej – impreza organizowana dla uczniów klas I i sześciolatków
9. 30.09.2018 r.  Udział uczniów w Nocy Naukowców
10. 9.10. 2018 r. Programowa wycieczka do Oświęcimia uczniów klas III
11. X 2018 r. Etapy szkolne konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty
12. XI/ XII 2018 r. Międzyszkolny Konkurs poezji ks. Jana Twardowskiego
13. 6.11.2018 r. Konsultacje dla rodziców
14.  9.11.2018 r. Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości i udział uroczystościach w Dzielnicy VIII i mieście Krakowie
15. XI 2018 r. Etapy rejonowe konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty
16. 30.11. 2018 r. Wspólna Zabawa Andrzejkowa dla uczniów klasy I
17. 4.12. 2018 r. I Próbny egzamin gimnazjalny z języka polskiego, historii i wos-u
18. 5.12. 2018 r.  I Próbny egzamin gimnazjalny z matematyki i przedmiotów przyrodniczych
19. 6.12. 2018 r I próbny egzamin gimnazjalny z języków obcych
20. 11.12.2018 r Zebrania z rodzicami – informacja o ocenach i ew. zagrożeniach
21. 21.12.2018 r Poranek Bożonarodzeniowy – Wigilie klasowe
22. 22.12-31.12. 2018 r. Zimowa przerwa świąteczna
23. 8.01.2019 r. Wywiadówki
24. 11.01.2019 r. Zabawa karnawałowa dla klasy I, Bal maskowy dla klas III
25. 14 – 27.01.19 r. Ferie zimowe
26. 5.02. 2019 r II Próbny wewnętrzny egzamin gimnazjalny dla klas III – j.polski, historia, wos
27. 6.02.2019 r. II Próbny wewnętrzny egzamin gimnazjalny dla klas III  – matematyka, przedmioty przyrodnicze
28. 7.02.2019 r. II próbny egzamin gimnazjalny dla klas III – j.obcy 
29. 5.03.2019 r. Konsultacje dla rodziców, zebrania dla kl III
30. 11.03.2019 r. III Próbny wewnętrzny egzamin gimnazjalny dla klas III- j.polski, historia, wos
31. 12.03.2019 r. III Próbny wewnętrzny egzamin gimnazjalny dla klas III – matematyka, przedmioty przyrodnicze
32. 13.03.2019 r. III próbny egzamin gimnazjalny dla klas III j.obcy
33. 21.03.2019 r. Powitanie wiosny – Wiosna przyszła do szkoły – zabawy ze współzawodnictwem, zabawa dla klasy I; Impresje z zaproszeniem uczniów i przedszkolaków
34. 10.04.2019 r. Egzamin gimnazjalny cz. humanistyczna – j.polski + historia i wos
35. 11.04.2019 r.  Egzamin gimnazjalny cz. matematyka + przedmioty przyrodnicze
36. 12.04.2019 r. Egzamin gimnazjalny cz .język obcy nowożytny
37. 18 – 23.04. 19 r.  Wiosenna przerwa świąteczna
38. 30.04. 2019 r. Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
39.  7.05. 2019 r . Zebrania dla rodziców
40.   8.05.  2019 r.  Dzień języków obcych
41. 20 – 22.05.19 r. Ogólnoszkolna wycieczka
42.  23.05. 2019 r.  Dzień Sportu
43.  27.05. 2019 r.  Dzień Patrona Szkoły
44.  4.06. 2019 r.  Zebrania z rodzicami
45.  19.06. 2019 r.     Rajd szkolny lub wycieczki klasowe wycieczki
46. 22.06.2019 r. Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

plik do poprania:

kalendarz 2018-2019