Rekrutacja do klas pierwszych, czwartych i siódmych

rok szkolny 2020/2021

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

Zapisy do samorządowych szkół prowadzone są w dniach 2 marca – 31 marca 2020 r. Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się w załączniku do Uchwały.

  1. Serwis rekrutacyjny jest dostępny dla rodziców pod adresem https://krakow.elemento.pl funkcjonuje od godz. 9.00 – 2 marca 2020 r., Wypełnione Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru, w godzinach pracy sekretariatu
  2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu ale nie są zwolnione z rekrutacji – wypełnione i podpisane zgłoszenie należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.
  3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły rekrutowane są na podstawie kryteriów określonych w UCHWALE NR LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r.

Można także odręcznie wypełnić Zgłoszenia/Wniosku o przyjęcie i dostarczyć do sekretariatu szkoły podstawowej pierwszego wyboru. Druk w formie papierowej jest dostępny w sekretariacie szkoły lub na stronie serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl).

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi dnia 18 maja 2020r.

REKRUTACJA DO KLAS CZWARTYCH I SIÓDMYCH

Prezydent Miasta Krakowa podpisał zarządzenie w sprawie Nr 383/2020 z dnia 14.02.2020 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klas IV i VII publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, powstałych z przekształcenia gimnazjów, na rok szkolny 2020/2021.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa

 Rodzice mogą zgłaszać dzieci do klas czwartych i siódmych. Osoby zainteresowane zapisem proszone są o kontakt z sekretariatem szkoły. Szczegółowe informacje o sposobie rekrutacji w sekretariacie szkoły.

 

WE WSZYSTKICH KLASACH ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W SYSTEMIE JEDNOZMIANOWYM

 

Nowe klasy


Klasy I ogólnodostępne

Świetlica szkolna czynna od 6.30 – 17.00

- Wydzielona strefa edukacji wczesnoszkolnej
- Zajęcia w ramach oferty Młodzieżowego Domu Kultury Akademia Dziecka TYGRYSEK, godziny zajęć dostosowane do zajęć lekcyjnych:
• Nauka gry na gitarze, pianinie
• Zajęcia ceramiczno-plastyczne
• Zajęcia sportowo-rekreacyjne
• Robotyka
• Zajęcia taneczne: street dance
• Zajęcia teatralne
- Koło miłośników tradycji i kultury (taniec ludowy)
- Szkółka narciarska
- Zajęcia dodatkowe – szkolne i pozaszkolne organizowane przez Domy Kultury (możliwość wyboru przez rodzica)
- Zajęcia informatyczne – nauka programowania

Klasa IV ogólnodostępna

- Świetlica szkolna czynna od 6.30 – 17.00

- Zajęcia w ramach oferty Młodzieżowego Domu Kultury (zajęcia do wyboru zgodnie z ofertą)
- Zwiększona ilość godzin języka angielskiego
- Szkółka narciarska
- Edukacja muzealna, patriotyczna
- Zajęcia dodatkowe – szkolne i pozaszkolne (w tym również odpłatne – możliwość wyboru przez rodzica)
- Dodatkowa oferta nauki drugiego języka obcego (do wyboru)
- Zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne)
- Zajęcia rozwijające zainteresowania edukacją matematyczno–informatyczną
- Zajęcia rozwijające zainteresowania przedmiotami humanistycznymi
- Udział w programach i projektach edukacyjnych

Klasa VII ogólnodostępna

Rozpoczęcie zajęć o godzonie 8.00

- Dodatkowe zajęcia informatyczne z możliwością uzyskania Certyfikatu ECDL (Certyfikat Europejskich Umiejętności Komputerowych)
- 5 godzin nauki języka angielskiego
- Dodatkowa oferta nauki drugiego języka obcego (do wyboru – j. niemiecki, j. włoski )
- Szkółka narciarska
- Zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne)
- Doradztwo zawodowe
- Zajęcia rozwijające zainteresowania edukacją matematyczno – informatyczną
- Zajęcia rozwijające zainteresowania przedmiotami humanistycznymi
- Udział w programach i projektach edukacyjnych

Duży wybór zajęć dodatkowych


Zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje – kola przedmiotowe

Zajęcia artystyczno-plastyczne

Zajęcia informatyczne - programowanie

Zajęcia specjalistyczne i opiekuńczo - wychowawcze

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i specjalistyczne

Zajęcia sportowe, w tym narciarstwo – szkółka narciarska


ORAZ WIELE INNYCH

Możliwość zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL


W naszej szkole funkcjonuje Laboratorium Edukacyjne ECDL . Uczniowie mogą zdobyć Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Potwierdza on umiejętności posługiwania się komputerem w różnym zakresie. Jest honorowany w 146 krajach, w Polsce studenci/uczniowie posiadający Certyfikat mogą być zwolnieni z obowiązku udziału w zajęciach Technologii Informacyjnej.

Szkolny Punkt Informacji i Kariery – SPInKa


W szkole odbywają się zajęcia z doradztwa zawodowego – projekt ,,SPINKA”. Realizujemy projekt ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” dofinansowany z Funduszy Europejskich. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez podniesienie u uczniów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Zobacz więcej informacji o szkole


Informacje o rekrutacji

Ważne informacje

Zmiany w związku z reformą edukacji


Od 1 września 2017 roku Gimnazjum nr 22 im. ks. Jana Twardowskiego zostało przekształcone w publiczną Szkołę Podstawową nr 110 im. ks. Jana Twardowskiego.

Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 110 w Krakowie


Obwód szkolny Szkoły Podstawowej nr 110 w Krakowie
W Uchwale Nr XCI/2388/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 grudnia 2017 r. zostały podane granice obwodu:
ul. Czarodziejska,
ul. Czechosłowacka,
al. Elvisa Presleya,
ul. Heleny i Leona Patynów,
ul. Jana Pietrusińskiego,
ul. Jerzego Harasymowicza,
ul. Ks. Stefana Pawlickiego,
ul. Łosiówka,
ul. Michała Bałuckiego (nr nieparzyste od 1 do 9a),
ul. Praska,
Rynek Dębnicki,
ul. Skwerowa,
ul. Sodowa,
ul. Szwedzka, (nr nieparzyste od 1 do 9),
ul. Szwedzka (nr parzyste od 2 do 12),
ul. Tyniecka (nr od 1 do 43),
ul. Zagrody,
ul. Zielna.

Rekrutacja do klas IV i VII


Informacje o zapisach do klasy IV i VII można uzyskać w sekretariacie szkoły oraz w zakładce aktualności. 

 WNIOSEK O PRZYJECIE UCZNIA DO KLASY IV

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO KLASY VII

Proces rekrutacji

Zbliża się termin rozpoczęcia rekrutacji do klas I


Składanie podań odbywa się drogą elektroniczną w terminie od 2 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

 

Uzupełnianie formularza


Rodzic/opiekun prawny może samodzielnie wprowadzić dane do systemu rekrutacyjnego, a następnie wydrukować gotowy formularz i podpisać.

 

Sprawdzanie poprawności danych przez pracownika szkoły


Rodzic/opiekun z uzupełnionym formularzem zgłasza się do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru. Pracownik sekretariatu szkoły sprawdza poprawność danych.

Zatwierdzanie formularza w systemie rekrutacyjnym


Po sprawdzeniu poprawności wprowadzonych danych pracownik sekretariatu zatwierdza formularz rekrutacyjny w systemie.

Jeżeli rodzic/opiekun nie wprowadził wcześniej danych do systemu rekrutacyjnego zrobi to pracownik szkoły.

Wystąpił problem z procesem rekrutacji?


W razie jakichkolwiek pytań czy problemów z elektroniczną rekrutacją prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

 

Font Resize