Rekrutacja do klas pierwszych

rok szkolny 2021/2022

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

Zapisy do samorządowych szkół będą prowadzone są w marcu 2021 roku. O szczegółach i harmonogramie rekrutacji będziemy Państwa informować na bieżąco. Już teraz zapraszamy na Dni Otwarte szkoły, które odbędą się w dniach 20 i 27 lutego 2021 roku. 

  1. Serwis rekrutacyjny jest będzie dostępny dla rodziców pod adresem https://krakow.elemento.pl skąd należy pobrać wniosek. Wypełnione Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru, w godzinach pracy sekretariatu
  2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu ale nie są zwolnione z rekrutacji – wypełnione i podpisane zgłoszenie należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.
  3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły rekrutowane są na podstawie kryteriów określonych w UCHWALE NR LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r.

Można także odręcznie wypełnić Zgłoszenia/Wniosku o przyjęcie i dostarczyć do sekretariatu szkoły podstawowej pierwszego wyboru. Druk w formie papierowej jest dostępny w sekretariacie szkoły lub na stronie serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl).

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi po zamknięciu rekrutacji w maju 2021 roku.

WE WSZYSTKICH KLASACH ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W SYSTEMIE JEDNOZMIANOWYM

 

Nowe klasy


Klasy ogólnodostępne

Świetlica szkolna czynna od 6.30 – 17.00
Język angielski 4x w tygodniu
- Wydzielona strefa edukacji wczesnoszkolnej
- Zajęcia dodatkowe – szkolne i pozaszkolne organizowane przez Domy Kultury (możliwość wyboru przez rodzica):
*Nauka gry na gitarze, pianinie i śpiew;
*Zajęcia sportowo-rekreacyjne;
*Matcraft;
*Szachy;
*Zajęcia teatralne
-Szkółka narciarska

Nasze atuty

W czasie pobytu dziecka w świetlicy zapewniamy:
-Opiekę wychowawczą
-Udział w zajęciach dodatkowych
-Odrabianie lekcji
•Nauka w systemie jednozmianowym
•Bezpieczeństwo – rozbudowany system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego
•Obiady w szkole
•Wysoka jakość edukacji i wychowania
•Kameralna i serdeczna atmosfera
•Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne we współpracy z:
-Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3
-Pedagogiem
-Psychologiem
-Oligofrenopedagogiem
•Opieka pielęgniarki szkolnej
•Doradztwo zawodowe
•Wolontariat
•Stały dostęp rodziców do informacji o dziecku poprzez dziennik elektroniczny (LIBRUS SYNERGIA)
•Spotkania konsultacyjne z nauczycielami, pedagogiem i dyrektorem szkoły
•Wyjazdy krajowe i zagraniczne (integracyjne, zielone szkoły, obozy szkolne)

Zajęcia rozwijające i specjalistyczne

- Zajęcia informatyczne – nauka programowania i kodowania
- Lekcje i warsztaty muzealne
- Zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne, terapii pedagogicznej)
- Zajęcia rozwijające zainteresowania edukacją matematyczno–informatyczną
- Zajęcia rozwijające zainteresowania przedmiotami humanistycznymi
- Udział w programach i projektach edukacyjnych

Duży wybór zajęć dodatkowych


Zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje – kola przedmiotowe

Zajęcia artystyczno-plastyczne

Zajęcia informatyczne - programowanie

Zajęcia specjalistyczne i opiekuńczo - wychowawcze

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i specjalistyczne

Zajęcia sportowe, w tym narciarstwo – szkółka narciarska


ORAZ WIELE INNYCH

Informacje o rekrutacji

Ważne informacje

Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 110 w Krakowie


Obwód szkolny Szkoły Podstawowej nr 110 w Krakowie
W Uchwale Nr XCI/2388/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 grudnia 2017 r. zostały podane granice obwodu:
ul. Czarodziejska,
ul. Czechosłowacka,
al. Elvisa Presleya,
ul. Heleny i Leona Patynów,
ul. Jana Pietrusińskiego,
ul. Jerzego Harasymowicza,
ul. Ks. Stefana Pawlickiego,
ul. Łosiówka,
ul. Michała Bałuckiego (nr nieparzyste od 1 do 9a),
ul. Praska,
Rynek Dębnicki,
ul. Skwerowa,
ul. Sodowa,
ul. Szwedzka, (nr nieparzyste od 1 do 9),
ul. Szwedzka (nr parzyste od 2 do 12),
ul. Tyniecka (nr od 1 do 43),
ul. Zagrody,
ul. Zielna.

Wystąpił problem z procesem rekrutacji?


W razie jakichkolwiek pytań czy problemów z elektroniczną rekrutacją prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

 

Proces rekrutacji

Zbliża się termin rozpoczęcia rekrutacji do klas I


Składanie podań odbywa się drogą elektroniczną w terminie od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r.

 

Uzupełnianie formularza


Rodzic/opiekun prawny może samodzielnie wprowadzić dane do systemu rekrutacyjnego, a następnie wydrukować gotowy formularz i podpisać.

 

Sprawdzanie poprawności danych przez pracownika szkoły


Rodzic/opiekun z uzupełnionym formularzem zgłasza się do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru. Pracownik sekretariatu szkoły sprawdza poprawność danych.

Zatwierdzanie formularza w systemie rekrutacyjnym


Po sprawdzeniu poprawności wprowadzonych danych pracownik sekretariatu zatwierdza formularz rekrutacyjny w systemie.

Jeżeli rodzic/opiekun nie wprowadził wcześniej danych do systemu rekrutacyjnego zrobi to pracownik szkoły.

Zobacz więcej informacji o szkole


Szkolny Punkt Informacji i Kariery – SPInKa


W szkole odbywają się zajęcia z doradztwa zawodowego – projekt ,,SPINKA”. Realizujemy projekt ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” dofinansowany z Funduszy Europejskich. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez podniesienie u uczniów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Możliwość zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL


W naszej szkole funkcjonuje Laboratorium Edukacyjne ECDL . Uczniowie mogą zdobyć Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Potwierdza on umiejętności posługiwania się komputerem w różnym zakresie. Jest honorowany w 146 krajach, w Polsce studenci/uczniowie posiadający Certyfikat mogą być zwolnieni z obowiązku udziału w zajęciach Technologii Informacyjnej.

Font Resize