Nasza szkoła

Szkoła Podstawowa nr 110


Szkoła Podstawowa nr 110 znajduje się w centrum miasta, w krakowskich Dębnikach przy ulicy Skwerowej 3. Jest położona w pobliżu wałów wiślanych w bardzo cichym otoczonym zielenią spokojnym i bezpiecznym rejonie.

Można do niej bardzo łatwo dojechać. Od przystanku autobusowego przy moście Dębnickim do naszej szkoły jest niespełna 300 m, od węzła komunikacyjnego na moście Grunwaldzkim odległość od szkoły wynosi 500 m. Szkoła posiada mały parking, na którym mogą zatrzymać się rodzice uczniów przywożących swoje dzieci do szkoły.

W szkole pracują nauczyciele posiadający pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej w klasach od I – VIII.

Szkoła znajduje się w dwupiętrowym budynku. Parter budynku zajmuje Samorządowe Przedszkole nr 67. Pozostałe dwa pietra przeznaczone są na potrzeby szkoły.


Wyposażenie szkoły

Posiadamy


14 przestronnych i jasnych sal lekcyjnych

Bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe: biologiczną, fizyczno-chemiczną, geograficzną i historyczną

Sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt audiowizualny, rzutniki multimedialne i ekrany

Pracownię audiowizualną z tablicą interaktywną

Pracownię komputerową, która jest Certyfikowanym Laboratorium ECDL

Sale dla edukacji wczesnoszkolnej wyposażone są w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do pracy z uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole

Świetlicę szkolną

Jasne i duże korytarze szkolne

Bibliotekę szkolną z centrum multimedialnym

Salę gimnastyczną i mini siłownię

Nowoczesne wielofunkcyjne boisko i duży zielony teren wokół szkoły

Salę jadalną do spożywania posiłków przez uczniów

Gabinet lekarski

Gabinet pedagoga

Gabinet do indywidualnej pracy z dzieckiem


Zalety naszej szkoły

Oferujemy


Naukę w systemie jednozmianowym od 8:00 do 15:15

Bezpieczeństwo poprzez rozbudowany system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego

Opiekę świetlicy szkolnej od 6:30 do 17:30

Możliwość zjedzenia obiadu w szkole

Kameralną i serdeczną atmosferę

Wysoką jakość edukacji i wychowania

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3

Opiekę pedagoga szkolnego

Opiekę pielęgniarki szkolnej

Atrakcyjną ofertę zajęć pozalekcyjnych

Naukę jazdy na nartach

Zajęcia specjalistyczne

Stały dostęp rodziców do informacji o dziecku poprzez dziennik elektroniczny

Spotkania konsultacyjne z nauczycielami, pedagogiem i dyrektorem szkoły

Wyjazdy na wycieczki, zielone szkoły i obozy szkolne


posiadamy Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo


Szkoła Podstawowa nr 110 przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa starając się uzyskać certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Certyfikat to dokument potwierdzający przystąpienie szkoły do projektu oraz wykonanie szeregu działań zmierzających do poprawy poczucia bezpieczeństwa na jej terenie. Jest zatem wyrazem uznania dla wysiłku włożonego w dostosowanie szkoły do warunków ZPB oraz potwierdzeniem, że dbamy o bezpieczeństwo naszych uczniów.


korzystamy z dziennika elektronicznego Librus Synergia


LIBRUS Synergia to kompleksowe podejście do rozwoju szkoły. Zapewnia poprawę komunikacji, ogranicza biurokrację, wspiera procesy uczenia się, nauczania i zarządzania. Rozwiązanie pozwala na pełne wykorzystanie potencjału całej społeczności szkolnej, umożliwiając szybkie i skuteczne osiąganie pożądanych efektów.


Bierzemy udział w projekcie 'Klasa z ECDL'


Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence – ECDL) to europejski standard umiejętności komputerowych, opracowany i stale aktualizowany w oparciu o badania wymagań pracodawców. Niezbędny, aby młodych ludzi dobrze przygotować do wejścia na rynek pracy, ale też dobrze przygotować do czynnego uczestnictwa w życiu codziennym.


Funkcjonujemy w obrębie szkół PASCHS realizując DSD


Das Deutsche Sprachdiplom I (DSD I)- Niemiecki Dyplom Językowy pierwszego stopnia jest wspólnym przedsięwzięciem Ministerstwa Oświaty i Kultury w Bonn. Od 2008r. dzięki inicjatywie PASCH szkoły realizujące program DSD są objęte patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Uczniowie, którzy w gimnazjum uzyskają dyplom DSD pierwszego stopnia , w szkole średniej, objętej programem DSD, mogą kontynuować naukę języka niemieckiego osiągając poziom C1 i zdobyć dyplom DSD drugiego stopnia. Zwalnia on wówczas ich jako przyszłych studentów w krajach niemieckojęzycznych z konieczności zdawania egzaminu wstępnego z języka obcego.


Font Resize