Historia

Historia placówki

        Szkoła Podstawowa nr 110 w Krakowie powstała w 1966 roku. Bardzo szybko zyskała dużą popularność i uznanie dębnickiego środowiska jako placówka osiągająca sukcesy dydaktyczno– wychowawcze. Wielu jej uczniów zdobywało sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Wpisała się na stałe w obraz krakowskich Dębnik. Mieszkańcy do dzisiaj pamiętają „110-tke” na Skwerowej.

        W wyniku reformy edukacji od roku 1999 do 2004 Szkoła Podstawowa nr 110 funkcjonowała

 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 33 wraz z Gimnazjum nr 22, które po wygaśnięciu szkoły podstawowej zostało samodzielną placówką. 18 marca 2009 roku uchwałą nr LXVI/85/09 Rada Miasta nadała Gimnazjum nr 22 w Krakowie imię Księdza Jana Twardowskiego. 1 grudnia 2009 roku odbyła się oficjalna uroczystość nadania szkole imienia ks. Jana Twardowskiego, w której uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz, min: ówczesny Metropolita Krakowski ks. Stanisław Dziwisz i zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Pani Elżbieta Lęcznarowicz.

 

            Od czterech lat na parterze budynku szkoły mieści się Samorządowe Przedszkola nr 67. Szkoła wraz z Przedszkolem opracowała i realizuje wspólne programy edukacyjno- wychowawcze, które wpływają na kształtowanie właściwych postaw młodzieży szkolnej jak również wychowanków przedszkola. Wspólnie obchodzimy uroczystości rocznicowe i święta narodowe, spotkania Bożonarodzeniowe. Uczniowie szkoły jako wolontariusze pomagają w przygotowaniach imprez organizowanych w przedszkolu, czytają młodszym kolegom bajki, uczestniczą w zajęciach z przedszkolakami.

 Zmiana ustroju szkolnego spowodowała, że historia zatoczyła koło. Gimnazjum zostało przekształcone w Szkołę Podstawową. Od 1 września 2017 roku uchwałą Rady Miasta Krakowa wznowiła swoją Szkoła Podstawowa nr 110, która nosi imię ks. Jana Twardowskiego.

Font Resize