Dyrekcja

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 110 w Krakowie

mgr Zofia Wilczyńska

Dyrektor szkoły

mgr Marzena Zgorzelska

Z-ca Dyrektora

Font Resize