Zajęcia pozalekcyjne

Informator o zajęciach pozalekcyjnych

Zajęcia rozwijające zainteresowania


BASEN

taniec

balet

capoeira

szachy

gitara

śpiew i pianino

matCraft matematyczny


Zajęcia dodatkowe


projekty edukacyjne

KLASA 1
poniedziałek 12.45-13.30
prowadzący mgr Agnieszka Szefer-Walas

KLASA 2
czwartek 12.45-13.30
prowadzący: mgr Marzena Zgorzelska

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

KLASA 1
wtorek 13 40-14.25
piątek: 11.40-12.25
prowadzący: mgr Agnieszka Szefer-Walas

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

KLASA 2
środa: 12.45-13.30
prowadzący: mgr Marzena Zgorzelska

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

KLASA 2
wtorek: 12.45-13.30
prowadzący: mgr Agnieszka Szefer-Walas


Font Resize