Zajęcia pozalekcyjne

Informator o zajęciach pozalekcyjnych

Zajęcia rozwijające zainteresowania


BASEN

taniec

balet

capoeira

szachy

gitara

śpiew i pianino

matCraft matematyczny


Zajęcia dodatkowe


projekty edukacyjne

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne


Font Resize