SPInKa - szkolny Punkt informacji i Kariery

'Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II'


W naszej szkole zostaje utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery, tzw. SPInKa, w ramach którego będą prowadzone zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Szkolny punkt Informacji i Kariery oferuje młodzieży pomoc w:

  • Zaplanowaniu własnego rozwoju zawodowego
  • Poznaniu zawodów przyszłości
  • Przygotowaniu do wyboru szkoły wyższej i przyszłego zawodu
  • Znalezieniu informacji o uczelniach wyższych, oferowanych kierunkach i zasadach rekrutacji
  • Poznaniu swoich mocnych stron
  • Skonfrontowaniu swoich możliwości z wymaganiami zawodów

W ramach projektu prowadzone są także zajęcia warsztatowe z zakresu doradztwa zawodowego zgodnie z opracowanym harmonogramem. Warsztaty poświęcone są aktywizacji zawodowej uczestników, poznaniu przez nich własnych możliwości oraz ukierunkowaniu ich na planowanie kariery zawodowej. Uczniowie podczas zajęć zdobywają również informacje o możliwościach pozyskania środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Beneficjenci projektu wspólnie opracują przykładowe projekty ścieżki rozwoju zawodowego oraz wzory biznesplanów dla wybranych rodzajów działalności gospodarczej.


Font Resize