Dokumenty do pobrania

Statut szkoły

Umowa najmu

Procedury

karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

deklaracja dostępności

Wizja i Misja Szkoły

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

Plan pracy szkoły

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin wypożyczania podręczników szkolnych

Font Resize