Dokumenty do pobrania

Statut szkoły

Umowa najmu

Procedury

karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

deklaracja dostępności

PROCEDURA PRZYJMOWANIA OPINII O UCZNIU KOŃCOWA

WNIOSEK RODZICA O OBJĘCIA UCZNIA POMOCĄ PP NA TERENIE SZKOŁY

Wizja i Misja Szkoły

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

Plan pracy szkoły

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin wypożyczania podręczników szkolnych

PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU

WNIOSEK RODZICA O WYDANIE OPINII

Font Resize