Dokumenty do pobrania

Statut szkoły

Umowa najmu

Procedury

karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

deklaracja dostępności

PROCEDURA PRZYJMOWANIA OPINII O UCZNIU KOŃCOWA

WNIOSEK RODZICA O OBJĘCIA UCZNIA POMOCĄ PP NA TERENIE SZKOŁY

ZGODA NA ODBIÓR DZIECKA PRZEZ OSOBĘ NIEPEŁNOLETNIĄ

SAMODZIELNY POWRÓT DO DOMU

zgoda stała na samodzielny powrót do domu

Plan Pracy Świetlicy

Wpłaty za duplikaty

Standardy Ochrony Małoletnich
– podstawowe procedury postępowania.

GODZINY DOSTĘPNIŚCI NAUCZYCIELI SZKOŁY

Wizja i Misja Szkoły

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

Plan pracy szkoły

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin wypożyczania podręczników szkolnych

PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU

WNIOSEK RODZICA O WYDANIE OPINII

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Upoważnienie/ Zgoda

Upoważnienie
Zgoda

Upoważnienie do odbioru dziecka
Zgoda na jednorazowy samodzielny powrót dziecka do domu

Wniosek DUPLIKAT KARTY ROWEROWEJ

Wniosek DUPLIKAT ŚWIADECTWA

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Font Resize