Dokumenty do pobrania

Statut szkoły

Umowa najmu

Procedury

Wizja i Misja Szkoły

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej