Wykaz podręczników w roku szkolnym 2022/2023

Szkolny zestaw podręczników obowiązujących
w roku szkolnym 2022/2023

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (DZ.U.Nr 89 poz. 730)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe , w szczególności art. 293/3/2 Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. ( ze zmianami) w szczególności art. 22a, 22a,b

Uczniowie Szkoły Podstawowej otrzymają podręczniki z dotacji państwa.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 110 im. ks. Jana Twardowskiego w Krakowie otrzymał od nauczycieli nazwy podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała Szkolny Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
Dyrektor zatwierdził i dopuszcza do użytku Szkolnego Zestaw Podręczników dla klas I - V Szkoły Podstawowej obowiązujący od 1 września 2022 r.

Font Resize