Wykaz podręczników w roku szkolnym 2018/2019

Szkolny zestaw podręczników obowiązujących
w roku szkolnym 2018/2019

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (DZ.U.Nr 89 poz. 730)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe , w szczególności art. 293/3/2 Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. ( ze zmianami) w szczególności art. 22a, 22a,b

Uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej i klas trzecich gimnazjalnych otrzymają
podręczniki z dotacji państwa.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 110 im. ks. Jana Twardowskiego w Krakowie otrzymał od nauczycieli nazwy podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała Szkolny Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
Dyrektor zatwierdził i dopuszcza do użytku Szkolnego Zestaw Podręczników dla klas I SP i III gimnazjalnej obowiązujący od 1 września 2018 roku.

 

Przedmiot
Autor i tytuł podręcznika
Numer programu
język polski Podręcznik  „Bliżej słowa” kl.3; E. Horwath, G.Kiełb + Zeszyt ćwiczeń kl. 3 cz.1, Gramatyka i stylistyka – ćwiczenia dla klasy 3, autor Zofia Czarniecka – Rodzik; Wyd. WSiP        SP110/G/3/27/2009/2015/2016
historia Podręcznik „ Bliżej historii” Kowalewski, I. Kąkolewski, A.Plumińska-Mieloch,  „Bliżej Historii” + zeszyt ćwiczeń kl. I; Wyd. WSiP        SP 110/G/3/61/2015/2016
matematyka Podręcznik ”Matematyka wokół nas”, E. Duvnjak, M. Wójcicka, Kokierniak; Wyd. WSiP        SP110/3/62/2009/2015/2016
fizyka Podręcznik „Świat fizyki” 1  + ćwiczenia do podręcznika, B. Saganowska; Wyd.  Zamkor        SP110/G/3/11/2009/2013/2014
chemia Podręcznik „ Ciekawa chemia z.1”, Gulińska, J. Smolińska + ćwiczenia do podręcznika; Wyd. WSiP        SP110/G/3/40/2016/2/
biologia Podręcznik „ Świat Biologii 1” U. Nowak, T. Ogorzałek, J. Stawarz; Wyd. Nowa Era        SP110/G/3/92/2011/2016/
geografia Podręcznik” Puls Ziemi”, R. Malarz + ćwiczenia do podręcznika; Atlas Geograficzny dla gimnazjum; Wyd. Nowa Era        SP110/G/3/5/2009/2015/2016
język włoski Podręcznik „Progetto Italliano”; Wyd. WSiP        SP/110/3/1016
język angielski Podręcznik „ Smart Time” podręcznik + ćwiczenia (do ustalenia po teście poziomującym), Evans; Wyd. Express Publishing        SP/110/G/3/3/2009/ang/2015/2016
język niemiecki Podręcznik „ Magnet I” + ćwiczenia do podręcznika,  Motta; Wyd. LektorKlett        SP110/G/3/j.niem/2011/2016
informatyka Lekcje z komputerem; Wyd.  WSiP        SP110/G/inf/2015/2016
religia Podręcznik do nauczania religii „Szukam Was- odsłonić twarz Chrystusa”; Wyd WAM        SP110/G/3/AZ-32-01/10-KR-               1/11/2015/2016
edukacja dla bezpieczeństwa Podręcznik do nauczania  Edukacji dla Bezpieczeństwa w gimnazjum  „Żyję i działam bezpiecznie”, T. Słoma, G. Zając; Wyd. Nowa Era        SP110/G/3/17/2009/2015
wiedza o społeczeństwie Podręcznik „Dziś i jutro”; Wyd. Nowa Era       SP110/G/3/wos/77/2009/2015/2016
     
edukacja wczesnoszkolna  Podręczniki „Elementarz odkrywców” + zestaw ćwiczeń, Teresa Kanicka-Panek; Wyd. Nowa Era      SP 110/1/MEN 790/1/2017