Terminy spotkań z rodzicami


Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami

w Szkole Podstawowej nr 110 w Krakowie

w roku szkolnym 2021/2022

 

 

31 sierpnia 2021 r. – spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami, zebrania klasowe rozpoczynające rok szkolny dla klas I

7 września 2021 r. – zebrania klasowe rozpoczynające rok szkolny dla klas II, III i IV

5 października 2021 r. –  konsultacje dla rodziców

14 grudnia 2021r. –  zebranie z rodzicami 

11 stycznia 2022 r. – zebranie z rodzicami podsumowujące I semestr

1 marca 2022 r. – konsultacje dla rodziców

10 maja  2022 r. – konsultacje dla rodziców

7 czerwca 2022 r.– zebranie z rodzicami

 

W sytuacjach tego wymagających mogą zostać zwołane przez dyrektora szkoły  dodatkowe zebrania z rodzicami.

Wychowawcy klas mogą zwołać zebrania w dniach planowanych konsultacji.

W zależności od sytuacji epidemiologicznej zebrania będą odbywały się online (zdalnie) lub tradycyjnie w salach lekcyjnych lub na Sali gimnastycznej.

 


Font Resize