Terminy spotkań z rodzicami

• 12 września 2023 r. - zebrania klasowe rozpoczynające rok szkolny dla klas: 1- 6,
• 7 listopada 2023 r. - szkolenie dla rodziców, zebrania klasowe dla klas 1- 6,
• 13 grudnia 2023 r. - przedstawienie rodzicom przewidywanych ocen śródrocznych: klasy 4-6
• 9 stycznia 2024 r. - Wywiadówka - zebranie z rodzicami podsumowujące I semestr: 4- 6
• 23 stycznia 2024 r. - Wywiadówka - zebranie z rodzicami podsumowujące I semestr: 1- 3
• 9 maja 2024 r. - zebrania klasowe z rodzicami (przedstawienie rodzicom przewidywane oceny końco-wo-roczne kl. 4-6)
• 28 maja 2024 r. - zebrania z rodzicami kl. 1-6.


 

Font Resize