Terminy spotkań z rodzicami


Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami

w Szkole Podstawowej nr 110 w Krakowie

w roku szkolnym 2020/2021

 

 

28 sierpnia 2020 r. – spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami klas I

8 września 2020 r. – zebrania klasowe rozpoczynające rok szkolny

6 października 2020 r. –  konsultacje dla rodziców

3 listopada 2020 r. – konsultacje dla rodziców

15 grudnia 2020r. –  zebrania z rodzicami – wspólny wieczór przedświąteczny

9 lutego 2021 r. – wywiadówka

23marca 2021 r. – konsultacje dla rodziców

4 maja  2021 r. – konsultacje dla rodziców

8 czerwca 2021 r.– zebrania z rodzicami

 

W sytuacjach tego wymagających mogą zostać zwołane przez dyrektora szkoły  dodatkowe zebrania z rodzicami.

Wychowawcy klas mogą zwołać zebrania w dniach planowanych konsultacji.

W zależności od sytuacji epidemiologicznej zebrania będą odbywały się online (zdalnie) lub tradycyjnie w salach lekcyjnych lub na Sali gimnastycznej.

 


Font Resize