Dla Babci i Dziadka

W styczniu obchodzimy wielkie święto: Dzień Babci oraz Dzień Dziadka. Zważywszy na ten fakt, na zajęciach w świetlicy dzieci rozmawiały o szacunku wobec osób starszych, o tym jak możemy im pomagać w życiu codziennym.
Dzieciom zadano pytanie: „ZA CO KOCHACIE SWOICH DZIADKÓW?”. Dzieci z wielką radością opowiadały za co najbardziej cenią swoją babcię, dziadka. Grupowa dyskusja, pomysły i wypowiedzi uczniów zostały przeniesione na papier-spisane i wydrukowane posłużyły za dekorację sali.
Dodatkowo wykonały laurkę dla babci i dziadka: kwiatowe kompozycje z kolorowego papieru, wstążki, plasteliny. Teraz już dzieci na pewno wiedzą, czego można życzyć swoim Dziadkom z okazji ich święta.
Zainteresowani mogli również wykonać portrety babci i dziadków z użyciem papieru kolorowego.

Share this article
Font Resize