Dzień Patrona 2018

Jan od Biedronki: tak sam siebie żartobliwie nazywał ks. Jan Twardowski  – poeta, patron naszej szkoły. Inni nazywali Go „uśmiechniętym księdzem”, cenili Jego skromność, łagodność i dobroć,  a dzieci uhonorowały Go Orderem Uśmiechu. Czytelnicy kochają Jego wiersze, bo są „znakami ufności”. Niosą nam, zagubionym nieraz w życiu ludziom „wiary malutkiej”, nadzieję.

Z okazji Dnia Patrona nasi uczniowie udekorowali sale lekcyjne pracami plastycznymi inspirowanymi słowami wiersza ks. Twardowskiego „Mrówko, ważko, biedronko”. Obejrzeli też, przygotowany przez koleżanki i kolegów z klas 2A i 3A pod opieką p. mgr A. Lang i p. mgr B. Mazur, program artystyczny. Wysłuchali recytacji wierszy ks. J. Twardowskiego  i zapoznali się z prezentacją multimedialną na temat Jego życia i twórczości. Następnie, w ramach konkursu klas, rozwiązywali zadania z wiedzy o Patronie. Wygrała klasa 3A.

Share this article
Font Resize