Egzamin poprawkowy

Dyrektor szkoły przypomina, iż egzaminy poprawkowe odbędą się w następujących terminach:

Język polski – 27 sierpnia 2019 r ( wtorek) – godzina 8.30 w sali nr 24

Matematyka – 28 sierpnia 2019 r ( środa) – godzina 8.30 w sali nr 27

 

Podstawa prawna:

– art 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dzzzz. U. z 2017 r poz. 1534)

– &16 Rozporządzenia MInitra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2017 r poz. 1534)

– Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe ( Dz. U.z 2017 poz. 59)

 

Zofia Wilczyńska

Share this article
Font Resize