Egzaminy poprawkowe

Egzamin poprawkowy z języka niemieckiego:

  Termin – 27 sierpnia 2018 r o godzina 9.00  – sala  nr 24

Egzamin poprawkowy z matematyki:

Termin – 28 sierpnia 2018 r o godzinie 9.00 w sali nr 27

Egzamin poprawkowy z chemii:

Termin 28 sierpnia 2018r o godzinie 11.00 w sali nr 35

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego

Termin 29 sierpnia 2018 r o godzinie 9.00 w sali nr 31

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ( Dz. U. z 2017 r poz. 1298,2361)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r poz. 59)

Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( DZ. U. z 2015 r poz. 843, z 2016 r poz. 1278 oraz z 2017 r poz. 1651)

Share this article
Font Resize