Góra grosza

GÓRA GORSZA 2019
Szkoła Podstawowa nr 110 im. ks. Jana Twardowskiego podobnie jak wiele innych szkół podstawowych i przedszkoli w całej Polsce, bierze udział w akcji: GÓRA GORSZA 2019. Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 1 gr do 5 zł) od 25 listopada 2019 r. do 2 stycznia 2020 r.

Celem tegorocznej akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu, bądź tworzenie takich miejsc, które będą w miarę możliwości, zbliżone do domu rodzinnego, oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

Fundusze zebrane podczas akcji pomogą pozwolą na prowadzenie domów i mieszkań dla usamodzielnianych wychowanków. Pieniądze zostaną poświęcone nie tylko na rozwijanie talentów i zainteresowań podopiecznych, ale też umożliwią prowadzenie trzech Specjalistycznych Ośrodków „Port” – gdzie dziecko i jego rodzina mogą otrzymać pomoc.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO AKCJI GÓRA GROSZA I TYM SAMYM NIESIENIA POMOCY POTRZEBUJĄCYM DZIECIOM.
Zbiórki organizowane są przez świetlicę szkolną. W salach świetlicowych znajdować się będą puszki, do których można wrzucić „grosze”.

Za każdy grosz, serdecznie dziękujemy:)

Share this article
Font Resize