Informacja

Szanowni Państwo Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 110 w Krakowie.
Z uwagi na trwającą akcje protestacyjna i w trosce o bezpieczeństwo uczniów, zawieszam zajęcia w dniu 26 kwietnia 2019 roku(piątek) roku dla klas III gimnazjalnych.

Zajęcia w klasie I Szkoły Podstawowej nr 110 od 24 kwietnia 2019r. roku (środa) zostały wznowione i będą prowadzone zgodnie z podziałem zajęć. Świetlica będzie czynna od godziny 6.50 do 17.00. Pierwszoklasiści jedzą obiad o zwykłej porze w Przedszkolu nr 67.

Uczniowie klas gimnazjalnych ,którzy będą chcieli skorzystać z obiadu, powinni ten fakt zgłosić do sekretariatu szkoły do godziny 10.00. Obiady dla chętnych zostaną zamówione i przywiezione do szkoły o zwykłej porze tj. o 12.25.
Proszę o systematyczne śledzenie informacji na stronie internetowej oraz wiadomości za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Z poważaniem
Zofia Wilczyńska

Share this article
Font Resize