Informacja w związku z akcją strajkową

Szanowni Państwo Rodzice!

W dniu wczorajszym poinformowałam Państwa o przystąpieniu pracowników Szkoły Podstawowej nr 110 w Krakowie do akcji strajkowej. 

Z uwagi na brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa Dzieciom, co może zagrozić bezpośrednio Ich zdrowiu, zmuszona jestem zawiesić wszystkie zajęcia w dniu  8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – nie będzie lekcji, zajęć świetlicowych. W związku z powyższym bardzo proszę, aby w poniedziałek Dzieci zostały pod Państwa opieką. Przypominam, że Rodzice Dzieci do lat ośmiu mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad Dzieckiem w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia Szkoły.

Proszę, aby zgłosić chęć skorzystania z obiadów do godz. 10, zamówiony obiad będzie można zabrać do domu.

Dzień 8 kwietnia 2019 r. dostarczy mi aktualnych informacji na temat skali strajku w naszej Szkole, dlatego decyzje dotyczące kolejnych dni będę podejmować w poniedziałek.

Bardzo Państwa proszę o śledzenie bieżących informacji na stronie internetowej oraz wiadomości przesyłanych za pośrednictwem dzienniczka elektronicznego.

Sytuacja jest dynamiczna, dlatego musimy być przygotowani na różne scenariusze. Z uwagi na to, że w naszej Szkole jest to pierwsza od wielu lat sytuacja, kiedy nie jesteśmy w stanie zastąpić Rodziców w opiece nad Dziećmi, prosimy Państwa o wyrozumiałość i życzliwość w tej niezwykle trudnej społecznie sytuacji. 

Dyrektor szkoły

mgr Zofia Wilczyńska 

 

List Prezydenta Miasta Pana Jacka Majchrowskiego do Rodziców

List prezydenta J. Majchrowskiego

 

Share this article
Font Resize