Kampania bezpieczny Internet


Drodzy Rodzice,
W najbliższym czasie rozpoczynamy wewnątrzszkolną kampanię mającą na celu
przybliżenie nam -RODZICOM I OPIEKUNOM dzieci ważnych kwestii związanych z
internetem oraz możliwościami wprowadzenia kontroli rodzicielskiej na urządzeniach z
dostępem do internetu.
Chcielibyśmy otworzyć także płaszczyznę do dyskusji w klasach i wymiany doświadczeń w

tym temacie. Idea przeprowadzenia takiej kampanii wynika z Programu wychowawczo-
profilaktycznego na rok 2023/24 oraz bezpośrednio z potrzeb Rodziców zasygnalizowanych

w ankiecie jaka była przeprowadzona na koniec poprzedniego roku szkolnego.
Kampania przybierze w głównej mierze formę tematycznych mini poradników przesłanych
poprzez Librus oraz za pośrednictwem wewnętrznych grup klasowych typu WhatsApp.
Informację będą przesyłane Państwu mniej więcej co tydzień.
Kolejnym punktem kampanii jest organizowane wspólnie wyzwanie- wydarzenie „Dzień bez
internetu” . Zachęcamy serdecznie do uczestnictwa i zaproszenia dzieci do pobycia razem
offline. Data wydarzenia 15:06 sobota.
Na zakończenie całej kampanii zapraszamy do krótkiej ankiety podsumowującej, która
pozwoli nam w przyszłości wybrać z akcji to co najlepsze i poznać Państwa uwagi oraz
sugestie.
Już teraz zapraszamy i życzymy ciekawej lektury.

https://drive.google.com/file/d/1Lbqo8e_dyfsy6vlMtWX00-TSRbZE7ZN8/view?usp=drivesdk

__________________________________________________________________

Akty internetowej agresji nie są bezkarne. Rodzaj odpowiedzialności i konsekwencje grożące
sprawcy, zależeć będą od jego wieku. I tak w przypadku:
● dzieci poniżej 13 roku życia – konsekwencje prawne, jakie mogą zostać wyciągnięte
dotyczą rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, którym – w skrajnych przypadkach –
może zostać ograniczona władza rodzicielska lub nałożony nadzór kuratora, oraz
● dzieci powyżej 13 roku życia, ale przed ukończeniem 17 roku życia – może zostać
przeprowadzone postępowanie w sprawach o czyny karalne (czyli przestępstwa i
wykroczenia), jednak jest ono prowadzone przed sądem rodzinnym, a nie przed sądem
karnym i w jego wyniku, wobec dziecka, mogą zostać zastosowane środki
wychowawcze (np. zobowiązanie do przeprosin), środek leczniczy (tj. umieszczenie w
zakładzie leczniczym) oraz środek poprawczy (tj. umieszczenie w zakładzie
poprawczym).
Aby zrozumieć, jakie zachowania mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak
odpowiedzialność karna czy cywilna zapraszamy do zapoznania się z ulotką z linka poniżej:
https://drive.google.com/file/d/1wtOKppwEUiDUZAce5BqOpo-p2Dppsqa4/view?usp=drive_link
Warto abyśmy jako rodzice rozmawiali z dziećmi rownież o konsekwencjach prawnych działań
w internecie oraz aktywnie monitorowali ich działalność w Internecie. Aktywny monitoring
pomaga w ochronie dzieci przed cyberprzemocą, ale także może stanowić czynnik motywacyjny
dla nich, aby zachowywać się odpowiedzialnie online. Dzieci, które wiedzą, że ich działania są
sprawdzane, są bardziej skłonne do przestrzegania zasad i unikania ryzykownych zachowań.
Mam nadzieję, że przygotowane materiały okażą się pomocne. Zachęcamy do rozmów w gronie
rodzinnym na poruszane w kampanii tematu. Razem możemy stworzyć bezpieczne środowisko
online dla naszych dzieci.
_____________________________________________________________________________

 

 

 

Cyberlekcje: Cyberprzemoc w zapisach prawa – prezentacja


Font Resize