Kodeks Wychowanka Świetlicy

Rozpoczęcie roku szkolnego już za nami! Uczniowie klasy pierwszej wraz z opiekunem świetlicy przygotowali wspólną pracę plastyczną – KODEKS WYCHOWANKA ŚWIETLICY. 
Uczniowie znajdujący się pod opieką nauczyciela świetlicy winni przestrzegać i stosować się do następujących norm:

 • AKTYWNIE UCZESTNICZYMY W ZAJĘCIACH NA ŚWIETLICY.
 • W SPOSÓB SYMPATYCZNY I ŻYCZLIWY ODNOSIMY SIĘ DO KOLEGÓW I KOLEŻANEK.
 • POMAGAMY MŁODSZYM I SŁABSZYM.
 • NIE STOSUJEMY PRZEMOCY WOBEC INNYCH.
 • NIE WYCHODZIMY ZE ŚWIETLICY BEZ ZGODY WYCHOWAWCY.
 • Z KAŻDYM PROBLEMEM I W KAŻDEJ SYTUACJI ZWRACAMY SIĘ ŚMIAŁO O POMOC DO NAUCZYCIELA.
 • DBAMY O WYGLĄD I ESTETYKĘ ŚWIETLICY.
 •  SZANUJEMY CUDZĄ I SWOJĄ WŁASNOŚĆ.
 •  UŻYWAMY MAGICZNYCH SŁÓW: PROSZĘ, PRZEPRASZAM, DZIĘKUJĘ.
 •  PODCZAS ZAJĘĆ NA ŚWIETLICY PRACUJEMY I BAWIMY SIĘ W CISZY.
 •  PO SKOŃCZONEJ ZABAWIE I PO ZAJĘCIACH ZAWSZE PORZĄDKUJE SWOJE OTOCZENIE.
 •  KULTURALNIE ZACHOWUJĘ SIĘ PODCZAS POSIŁKÓW.
 •  STARAM SIĘ BYĆ SAMODZIELNY.
 •  DZIELIMY SIĘ ZABAWKAMI
 • NIE PRZESZKADZAM NAUCZYCIELOWI W PROWADZENIU ZAJĘĆ.
 • DBAM O HIGIENĘ OSOBISTĄ.
 •  GDY W ŚWIETLICY SPOŻYWAM NAPOJE I POSIŁKI SIADAM PRZY STOLIKU.
 • ZMIENIAM OBUWIE I POZOSTAWIAM W SZATNI UBRANIA WIERZCHNIE.
 • MYJĘ RĘCE PRZED POSIŁKIEM , GDY SKORZYSTAM Z TOALETY, PO POWROCIE Z BOISKA.
 • NIE ODDALAM SIĘ OD WYCHOWAWCY PODCZAS WYJŚCIA POZA SALĘ ŚWIETLICOWĄ.

Po zapoznaniu się i omówieniu wszystkich zasad pierwszaki na znak akceptacji reguł panujących w świetlicy odbili na kodeksie swoją pomalowaną dłoń. Kodeks jest również wskazówką dla rodziców-wiele zasad można wykorzystać w domu i systematycznie podpowiadać dziecku jak powinno się zachowywać.

   

 

Share this article
Font Resize