Konkurs plastyczny – symbole narodowe

KONKURS PLASTYCZNY – POLSKIE SYMBOLE NARODOWE

  1. Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 110 im. ks. Jana Twardowskiego w Krakowie.
  2. Cele konkursu:

        – Uwrażliwienie na wartości patriotyczno – narodowe.

       – Wzbudzanie w dzieciach uczuć patriotycznych i narodowej dumy.

     –  Stworzenie okazji do działalności plastycznej związanej z symboliką narodową.

     –  Rozwijanie zainteresowań plastycznych pobudzających do twórczego wykorzystania czasu wolnego.

  1. Przedmiot konkursu:  Praca plastyczna wykonana w dowolnej technice o tematyce związanej z symbolami narodowymi: godło Polski, flaga biało – czerwona, hymn: „Mazurek Dąbrowskiego”.
  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy I.
  2. Uczestnik konkursu wykonuje pracę indywidualnie.
  3. Format pracy: A3, A4.
  4. Na odwrocie plakatu należy umieścić następujące dane:

      – Tytuł pracy.

     –  Imię i nazwisko.

  1. Ocenie będą podlegały:

     –  Zgodność z tematem.

    –  Pomysłowość i oryginalność przekazu  treści.

    – Ogólne wrażenie artystyczne (estetyka).

  1. Prace należy dostarczać do p. Agnieszki Szefer-Walas do dnia 19 listopada 2018 r.
  2. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
Share this article
Font Resize