Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji ks. Jana Twardowskiego

Serdecznie zachęcamy Uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w XII
Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji ks. Jana Twardowskiego. 
Cele konkursu:
• popularyzowanie twórczości księdza Jana Twardowskiego;
• rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich;
• upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.   
REGULAMIN
1. Konkurs przebiegać będzie w kategoriach wiekowych – kl. I-III  oraz kl. IV-VI. 
2.  Uczestnicy konkursu z kl. I-III  przygotowują recytację jednego dowolnego wiersza
ks. Jana Twardowskiego. Uczniowie kl. IV-VI  prezentują dwa wybrane utwory
księdza-poety.  
3. Zgłoszenia do udziału w konkursie proszę kierować do Anny Poręby-Oramus
(kl. I-III) oraz polonistów (kl. IV-VI) do 30 listopada 2023 r. 
4. Wewnątrzszkolny etap konkursu odbędzie się 1 grudnia 2023 r. (szczegóły będą
podawane na bieżąco przez nauczycieli). 
5. Podczas wewnątrzszkolnego etapu zostaną wyłonieni finaliści (5 uczniów z klas I-
III oraz 5 z kl. IV-VI), którzy będą reprezentować naszą szkołę w konkursie
międzyszkolnym, który odbędzie się 14 grudnia – godz. 10:00 – klasy I-III oraz o 12:00
– klasy IV-VI.
6. Kryteria oceny recytacji
 Ocenie podlegają:
a) dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie (0-3 pkt);
b) interpretacja tekstu poetyckiego (logiczne akcentowanie wyrazów oraz zdań,
intonacja, modulacja głosu, tempo mówienia, 0-3 pkt);
c) kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie, 0-3 pkt);
d) ogólny wyraz artystyczny postawa recytatora (0-3 pkt).  
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Organizatorzy
Joanna Guzik 
Ewa Meszka
Anna Poręba-Oramus

Share this article
Font Resize