Nie ma śmieci – są surowce!

 

Tegoroczna edycja   SPRZĄTANIE ŚWIATA   przebiega pod  hasłem: „Nie ma śmieci – są surowce!”

Organizujemy w naszej szkole zbiórkę telefonów komórkowych. Przekażemy  je Fundacji Nasza Ziemia! Pozwoli to na modernizację sprzętu AGD  placówkach służących dzieciom lub osobom starszym i oszczędność nawet 300 kWh energii rocznie.

Organizujemy wycieczkę na składowisko odpadów, do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, aby zapoznać się z tematyką gospodarowania odpadami w naszym mieście,

Share this article
Font Resize