OGŁOSZENIE – zawieszenie zajęć

Szanowni Państwo!

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu funkcjonowania placówek oświatowych w Polsce informuję, że zgodnie z wytycznymi 12 i 13 marca 2020 roku w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze a jedynie zajęcia opiekuńcze. Obiad dla dzieci będzie zapewniony. Osoby, które mają możliwość zapewnienia dzieciom opieki w tych dniach proszone są o pozostawienie dzieci w domu.

Od poniedziałku,16 marca 2020 roku, szkoła będzie zamknięta dla uczniów na okres dwóch tygodni – do 25 marca 2020 r.

Nauczyciele poprzez dziennik elektroniczny będą w kontakcie z Państwem. Na bieżąco będą przekazywać wytyczne dotyczące samodzielnej pracy uczniów w domu.

Odwołane są wszystkie wydarzenia szkolne: dzień otwarty 21.03.2020 r., zajęcia dodatkowe dla uczniów, planowane wyjścia i konkursy.

Proszę o śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Proszę na bieżąco śledzić informacje na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa, stronę internetową szkoły i e-dziennik. Przez Librusa będę przekazywała najbardziej istotne informacje.

 

Z poważaniem
Zofia Wilczyńska – dyrektor szkoły

Informacje MEN o zawieszeniu zajęć w szkołach

Share this article
Font Resize