Pierwsze kroki w świetlicy szkolnej klas pierwszych

Pierwszy tydzień roku szkolnego 2020/2021 rozpoczął się zgodnie z planem i zgodnie z planem dzieci oficjalnie powitały szkołę i pożegnały wakacje. Na samym początku nowe dzieci-mowa oczywiście o uczniach klasy pierwszej musiały się zapoznać z regulaminem i zasadami panującymi na świetlicy szkolnej. Zapoznanie się z kodeksem ucznia świetlicy miało wymiar pracy grupowej, a jej efektem jest stworzony przez dzieci kolorowy kodeks, który dzieci zobowiązały się przestrzegać przez cały rok szkolny.
Uczniowie klas II i III znający już zasady z lat wcześniejszych musieli je sobie tylko odświeżyć i przypomnieć.
Wspominaliśmy też wakacje- dzieci wykonały pracę plastyczną pt. „Wakacyjna butelka wspomnień”. Dodatkowo, uczniowie zaznaczali na mapie Polski miejscowości, które odwiedzili podczas minionych wakacji.

Zapraszamy do galerii prac dzieci 🙂

Share this article
Font Resize