Projekt „ Uczeń-Obywatel”

       Kształtujemy postawy obywatelskie włączając uczniów w projekt „ Uczeń–Obywatel”.  W ramach tego projektu dnia 26.10.2017 r. młodzież uczestniczyła na terenie szkoły w spotkaniu z opiekunem projektu p. Teresą Kwinta z Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana oraz radnym Dzielnicy VIII p. Antonim Stawarzem. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem samorządu na poziomie gminy i przygotowali  materiały, które dotyczyły zaspokajania potrzeb środowiska lokalnego.

      Natomiast dnia 08. 11 2017 r. młodzież naszej szkoły zwiedzała Pałac Wielopolskich zapoznając się z jego historią, a także pracą Urzędu Miasta Krakowa, o której opowiadał radny miasta Krakowa p. Adam Migdał. Uczniowie mieli okazję spotkać się z  Przewodniczącym Rady Miasta Krakowa p. Bogusławem Kośmidrem, a następnie uczestniczyć w sesji Rady Miasta Krakowa.

Share this article
Font Resize