projekty edukacyjne – podsumowanie

Minął kolejny rok ciężkiej i intensywnej pracy. Dodatkowo był to rok, który przebiegł w niezwykłych warunkach – nauczanie stacjonarne mieszane z nauczaniem zdalnym i hybrydowym.

Jednak nie zakłóciło to realizacji ogólnopolskich projektów edukacyjnych, które z zapałem realizowaliśmy w tym roku szkolnym. 

Udział w nich pozwolił wszystkim rozwijać swoje pasje, zainteresowania, wyobraźnię i utwierdzić się w przekonaniu, że nauka może być fascynująca.

                      

Share this article
Font Resize