Przedłużenie czasu nauki na odległość

Szanowni Państwo,
wobec wzrastającej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzeniania się wirusa Covid – 19 i ogłoszeniu stanu epidemii Minister Edukacji Narodowej podjął decyzje o przedłużeniu term,inu ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek. Została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym. Utrzymano i przedłużono czas kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych do dnia 26 kwietnia 2020 roku.
Od środy 15 kwietnia 2020 roku szkoła prowadzić będzie kształcenie na odległość według dotychczasowych zasad.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid- 19.

 

Z poważaniem,
Zofia Wilczyńska

Share this article
Font Resize