Realizacja projektu pt. „Nakręceni na offline – filmowe warsztaty profilaktyczne”

 Grupa 20 chętnych uczniów rozpoczęła udział w projekcie pt. „Nakręceni na offline – filmowe warsztaty profilaktyczne dla młodzieży zagrożonej nadużywaniem komputera i Internetu”. Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do Spraw Zdrowia w okresie 15.07. 2017 do 31.12.2017.   

Projekt realizowany jest w formie warsztatów. Udział w nich ma na celu inspirować uczniów do własnych działań profilaktycznych w swoim środowisku. Jego głównym celem jest kształtowanie równowagi pomiędzy funkcjonowaniem w świecie realnym i wirtualnym oraz rozwijanie świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu wśród uczestników warsztatów.
Udział w warsztatach poszerzy wiedzę uczniów na temat zagrożeń i korzyści związanych z korzystaniem z Internetu, wzmocni ich system wartości. Uczniowie doświadczają efektywnej współpracy, ćwiczą umiejętności prospołeczne, rozwijają swą kreatywność. Mają możliwość samorealizacji. Udziału w tych warsztatach jest przygotowaniem ich uczestników do pełnienia roli liderów młodzieżowych w swoim środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Projekt realizowany jest w dwóch etapach. Pierwszy etap to warsztaty integrujące uczestników, mówiące o autoprezentacji i zapoznanie ich z zagrożeniami i korzyściami związanymi z korzystaniem z Internetu w oparciu o aktywne metody pracy: pantomima, psychozabawy, burze mózgów, dyskusje
Następnym etapem realizacji projektu będzie mikro edukacja dotycząca przebiegu produkcji filmowej, wspólne opracowanie scenariusza, tworzenie postaci, dialogów podział ról, przygotowanie scenografii i rekwizytów. Na końcu czeka naszych uczniów produkcja filmu- realizacja zdjęć i dźwięku, gra aktorska, operowanie światłem.
Drugi etap projektu odbędzie się po postprodukcji w formie spotkania w ramach którego odbędzie się projekcja filmu połączona z dyskusją oraz zaplanowaniem wykorzystania filmu i doświadczeń warsztatowych w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Uczniowie będą tworzyć listę pomysłów działań profilaktycznych, które zostaną przedstawione nauczycielom.
Jesteśmy na początku drogi do powstania naszej etiudy filmowej. Za nami udział w 3 spotkaniach warsztatowych. Oprócz wspólnej zabawy, dużo się uczymy, poznajemy i odkrywamy siebie, nabywamy wiedze o etapach powstawania filmów. Pokazuje się to wcale nie łatwa sprawa. Liczymy jednak na to, że w efekcie końcowym powstanie film, który będzie służył jako materiał edukacyjny dla wielu pokoleń młodych uczniów. Trzymajcie za nas kciuki.

 

Share this article
Font Resize