Rekrutacja do klas pierwszych, czwartych i siódmych na rok szkolny 2019/2020

Szkoła Podstawowa nr 110

im. ks. Jana Twardowskiego

ogłasza nabór na rok szkolny 2019/2020

 

Szanowni Państwo, w nowym roku szkolnym 2019/2020 planujemy otwarcie następujących oddziałów:

  1. klasy pierwsze 
  2. klasy czwarte
  3. klasy siódme

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków:

Uwaga! Kandydatów do klas IV i VII, składających dokumenty w wersji papierowej obowiązują takie same terminy, jak w rekrutacji elektronicznej  Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14.02.2019 r.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin  w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 – 29 marca 2019 r. 21 – 28 marca 2019 r.
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 1 – 22 marca 2019 r.  21 – 24 maja 2019 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 22 marca 2019 r. 24 maja 2019 r.
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe do 1 kwietnia 2019 r. do 29 maja 2019 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 8 maja 2019 r. 11 czerwca 2019 r.
6. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 9 – 17 maja 2019 r. 13 – 18 czerwca 2019r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 20 maja 2019 r.  19 czerwca 2019 r.

 

więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce strony Rekrutacja

 

 

         Do zobaczenia 🙂 

Share this article
Font Resize