Rekrutacja – ważne terminy

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków:

Lp. Rodzaj czynności              Termin                w postępowaniu rekrutacyjnym Termin
w postępowaniu uzupełniającym
 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

2 – 31 marca 2020 r.

 

19 – 26 maja 2020 r.

 

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe  

2 – 20 marca 2020 r.

 

19 – 22 maja 2020 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe  

20 marca 2020 r.

 

22 maja 2020 r.

 

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe  

do 1 kwietnia 2020 r.

 

do 27 maja 2020 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

30 kwietnia 2020 r.

 

10 czerwca 2020 r.

 

6.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.  

4 – 15 maja 2020 r.

 

15 – 19 czerwca 2020r.

 

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

18 maja 2020 r.

 

22 czerwca 2020 r.

www.bip.krakow.pl

Share this article
Font Resize