Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na ilustrację do wybranego wiersza ks. Jana Twardowskiego

Dnia 16 czerwca 2021r. został rozstrzygnięty Konkurs Plastyczny na ilustrację do wybranego wiersza ks. Jana Twardowskiego. W konkursie wzięli udział uczniowie naszej szkoły z klas I-III. Każdy uczestnik przygotował jedną pracę plastyczną w formacie A4 dowolną techniką, nawiązując do wybranego przez siebie utworu księdza Jana Twardowskiego. Jury oceniało adekwatność ilustracji do tekstu poetyckiego, staranność wykonania, oryginalność, ogólny wyraz artystyczny, samodzielność wykonanej pracy. 

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I. Emilia H. klasa II
II. Mikołaj K. klasa III
III. Leonard S. i Aleksandra Z klasa III
Wyróżnienie: Antonina S. klasa III oraz Marcin N. klasa I b
 
Laureaci konkursu otrzymają upominki rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.
 
Uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.
 
 
 
Share this article
Font Resize