Sprzęt komputerowy do nauki w ramach akcji #DajżeKompa

Szanowni Rodzice,

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pismem Pani Ewy Całus Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
 
Krakowskie firmy we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa rozpoczęły akcję #DajżeKompa. W jej ramach darczyńcy przekazują sprzęt komputerowy, który nie jest im już potrzebny i po przygotowaniu do użytkowania i zdezynfekowaniu trafi do krakowskich uczniów za pośrednictwem paczkomatów. Sprzęt ma być przekazywany uczniom na zawsze, nie tylko na czas nauki zdalnej. Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów o zaangażowanie w realizację wspominanej inicjatywy, która nie uda się bez Państwa wsparcia oraz wiedzy o potrzebach uczniów uczęszczających do zarządzanych przez Państwa szkół. Do udziału w akcji, za pośrednictwem strony www.dajzekompa.pl mogą być zgłaszani uczniowie i nauczyciele z Krakowa. Projekt jest tak zaplanowany, żeby w pierwszej kolejności pomoc trafiła do najbardziej potrzebujących i tu jest ogromna rola Państwa Dyrektorów.
Wydział Edukacji przekazał Fundacji Poland Business Run dane kontaktowe do krakowskich szkół samorządowych i Fundacja ta będzie kontaktować się z Państwem z prośbą o weryfikację zgłoszonych do udziału w akcji uczniów z Państwa szkoły i informację, czy zgłoszone osoby według Państwa powinny otrzymać sprzęt komputerowy. Bardzo proszę o wsparcie Fundacji w tym zakresie. Dzięki temu wsparcie dotrze do faktycznie potrzebujących osób. Równocześnie nadmieniam, że do udziału w akcji można zgłaszać także potrzebujących nauczycieli, w pierwszej kolejności akcja kierowana będzie do uczniów, w drugiej kolejności do nauczycieli. Informacje dotyczące akcji #DajżeKompa, w tym formularz zgłoszeniowy, regulamin oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie www.dajzekompa.pl oraz na Facebooku. W załączeniu przesyłam również materiały graficzne, które można wykorzystać, jeżeli będą Państwo zainteresowani publikacją informacji na temat akcji #DajżeKompa na stronach internetowych szkół.

Z wyrazami szacunku

Ewa Całus
Dyrektorka Wydziału Edukacji

Links:
http://www.dajzekompa.pl/
https://www.facebook.com/DajzeKompa/?eid=ARArAdbsHi9Di2V6PI4ufd5QazsGB7xhClC94A661xYXMI_LTNXtXleztmi2614KoRmF1bYikxX9UbOW

 
Share this article
Font Resize