Szkoła i jej otoczenie

Dzisiaj Archi-Przygody rozpoczęliśmy od krótkiego spacerku wokół szkoły. Był to spacer badawczy – każdy z mapą szkoły i jej otoczenia zaznaczał miejsca najbardziej interesujące, uznawane za przyjazne oraz te, w których warto dokonać zmian.  Po powrocie do sali rozmawialiśmy  na temat wykorzystywania istniejącej już przestrzeni. Zastanawialiśmy czy taką przestrzeń warto zmieniać, a jeśli tak, to w jaki sposób. Następnie każdy wykonał rysunek z propozycją zmian na terenie szkoły i w jej otoczeniu. Niektóre propozycje były niebanalne:)

 

 

Share this article
Font Resize