Szkolny Konkurs Plastyczny „Stop przemocy. Przeciwdziałanie przemocy domowej i rówieśniczej. Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Dom”.

Szkolny Konkurs Plastyczny

Stop przemocy. Przeciwdziałanie przemocy domowej i rówieśniczej.

Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Dom”.

W styczniu 2023 roku w klasach I – V zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne oraz zajęcia informacyjno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy. Zajęcia prowadzili pracownicy Zespołu ds. Działań Lokalnych nr 5 działający w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 5 w Krakowie.

Podsumowaniem warsztatów jest organizowany Szkolny Konkurs Plastyczny „Stop przemocy.” Przeciwdziałanie przemocy domowej
i rówieśniczej. Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Dom”.

Regulamin konkursu plastycznego: „Stop przemocy. Przeciwdziałanie przemocy domowej i rówieśniczej. Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Dom”.

Koordynator konkursu

Danuta Romanowska – pedagog

Regulamin_konkursu_plastycznego_STOP PRZEMOCY

Share this article
Font Resize