Szkolny Punkt Informacji i Kariery

Tytuł

Podtytuł

Informujemy, ze Uczniowie klas gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018 będą uczestniczyć w projekcie doradztwa zawodowego. Już od kilku lat szkoła ma opracowany system doradztwa zawodowego obejmujący zajęcia z doradztwa zawodowego i orientacji zawodowej. W ramach tych zajęć korzystaliśmy z programu Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego. Wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej, podejmowanie decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej to ważny a jednocześnie trudny moment w życiu ucznia. Staraliśmy się poprzez pracę szkolnego doradcy zawodowego a także doradcy zawodowego z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej wesprzeć naszych uczniów poprzez cykl warsztatów i indywidualnych spotkań z uczniami i rodzicami. Przed nami kolejny rok szkolny. Szkoła przystąpiła do projektu Modernizacja kształcenia Zawodowego w Małopolsce – etap II. Projekt ten realizowany jest w krakowskich gimnazjach Ma on na celu ułatwienie szkołom realizacji zdań związanych z wyborem dalszej ścieżki kształcenia i wspierania uczniów w podejmowaniu decyzji co do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i drogi do zdobycia zawodu .Liderem projektu jest Województwo Małopolskie. Projekt przewidział utworzenie SPInek, jako działanie systemowe , obejmujące wszystkie zainteresowane szkoły gimnazjalne z terenu województwa małopolskiego. Projekt realizowany jest w ramach osi Priorytetowej 10, Działania 10,2, Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Już w czerwcu ukazała się informacja o powołaniu w szkole od września 2017 roku Szkolnych Punktów Informacji i Kariery. W ramach funkcjonowania Szkolnych Punktów Informacji i Kariery prowadzone będą warsztaty oraz poradnictwo indywidualne dla uczniów szkoły. Umożliwi to uczniom poszerzenie wiedzy o samym sobie o zawodach i rynku pracy. Przewiduje systematyczny udział uczniów w prowadzonych zajęciach a także uczestnictwo w Targach Edukacyjnych pn.: Festiwal Zawodów w Małopolsce. Każdy uczestnik po zakończeniu zajęć otrzyma zaświadczenie potwierdzając uczestnictwo w doradztwie edukacyjno–zawodowym. Edukację rozpoczynamy od początku września 2017 r

Share this article
Font Resize